PEFC Danmarks Generalforsamling 2021

PEFC Danmark har traditionen tro afholdt den årlige generalforsamling - i år i solskin med udsigt over vand og skov. Dagen var delt i to, da PEFC Danmark havde inviteret til en skovtur på Houens Odde. 

PEFC Danmarks Generalforsamling 2021

6. maj 2021 PEFC Danmark

I år var skoven i centrum for PEFC Danmarks generalforsamling og dannede rammen for dagens arrangement. Generalforsamlingen foregik udenfor i strålende solskin med udsigt over Houens Odde, og efter generalforsamlingen gik turen på gå-ben rundt på Houens Odde, hvor både medlemmer af PEFC Danmark, PEFC Danmarks bestyrelse og andre interesserede blev vist rundt i skoven, afbrudt af indslag omkring den nyreviderede danske skovstandard.

Velafholdt generalforsamling 

Generalforsamlingen blev afholdt med god afstand og i god ro og orden, hvor bl.a. bestyrelsen kunne give en positiv beretning af de aktiviteter, der i årets løb er blevet afholdt. For på trods af situationen omkring COVID-19, hvor messer og arrangementer er blevet aflyst og udskudt, så har hjulene i PEFC Danmark stadig været kørende og interessen vokser.

Generalforsamlingen er også begivenheden, hvor bestyrelsen, formand og næstformand skal vælges. Den nuværende bestyrelse, med Palle Thomsen som formand og Ditlev Berner som næstformand, fortsætter arbejdet i PEFC Danmark. 

Se mere om PEFC Danmark og vores bestyrelse her.

Skovtur

Efter afslutningen af dette års generalforsamling, og en bid mad, gik turen rundt på Houens Odde. PEFC Danmark havde inviteret på skovtur for at sætte fokus på den nye skovstandard, som i løbet af kort tid sendes til international høring. Det forventes at den ny skovstandard bliver godkendt inden udgangen af 2021, hvorefter der vil være en overgang til den nye standard. 

”Vi har i PEFC brugt mange ressourcer på revisionen af det danske PEFC-system, og det er en fornøjelse at diskutere centrale emner i den nye skovstandard med de, som til dagligt har deres gang i skoven,” Morten Thorøe, PEFC Danmark

I den nye skovstandard har der været fokus på at have et system for bæredygtig skovdrift, som er pragmatisk og som kan udvikle skoven i en bæredygtig retning – både for små og store skovejere. Det var derfor lærerigt at følges rundt i skoven, hvor bl.a. skovfoged Jesper Nørgaard og driftsansvarlig Karsten Mulvad kunne fortælle om skoven og områdets historie. Skovturen skulle også bruges til at diskutere den nye standard, og det kunne tydeligt mærkes, at vi alle og PEFC drager fordel af at kunne mødes på tværs af interesser og erhverv indenfor skovsektoren. Dette samarbejde har skabt grundlag for den nye danske skovstandard, for vi ved, at sammen gør vi hinanden klogere og resultatet bedre.

Houens Odde – en perle for friluftslivet

Hovedformålet med området på Houens Odde er at være der for friluftslivet og sikre at børn og unge får oplevelser med naturen. Skoven byder på mange naturperler, som skovfoged Jesper Nørgaard og driftsansvarlig Karsten Mulvad i mere end 20 år har arbejdet på at beskytte og udvikle. For dem handler det om at skabe nogle rammer for friluftslivet, hvor der både er plads til natur og dyreliv og friluftslivet. Skoven er ikke certificeret, men deltagerne fik indtryk af en skov, som var drevet efter mange af de samme principper som i PEFC-systemet, og derfor forholdsvis let kunne certificeres. Rundt om i skoven var der forskellige stop, som alle var områder der har været central under standardrevisionen.

Biodiversitet, klima, friluftsliv og de mindre skovejere

Standardrevisionsprocessen handler om at interessenter kan opnå konsensus og der har igennem hele forløbet været en anerkendende og respekterende diskussion om centrale emner. Den nye skovstandard i PEFC-systemet viser, hvordan fire centrale emner er blevet diskuteret, og hvor der trods forskellighed er opnået en enighed om en ny standard. Houens Odden er et godt eksempel på en mindre dansk skovejere, hvor primært formål ikke er produktion, men friluftsliv. Derfor var dagen også præget af diskussion om, hvem og hvordan flere skovejere kunne blive certificeret.

På Houens Odden er der et område, som i over 40 år fået lov til at udvikle sig til en sand herlighedsværdi for de besøgende. Et område, med vand, sø, kuperet landskab, men hvor også dyr og planteliv har fået lov til at udvikle sig. Et godt eksempel på et område i en privatskov, som i PEFC-systemet med stor sandsynlighed ville blive udpeget som biodiversitet område, men hvor der stadig vil være plads til shelter og besøgende.

Formanden for revisionsarbejdet, Palle Madsen kunne fortælle om skovstandardens nyeste afsnit - klima - som i den nye standard for en helt central rolle, specialet fordi skovbrugets klimbidrag er tydelig, men også vigtigheden af allerede nu der tænkte klimasikring og udvikling i skoven.

Skovhugsten i på Houens Odden er primært for at være selvforsynende med brænde til de besøgende og de årlige lejergæster. Klimaforandringen er noget som alle skovejere i fremtiden skal forholde sig til, og i den nye skovstandard, har det været relevant at diskutere, hvordan en produktionsskov i fremtiden kan blive påvirket af klima, og hvordan valg af træsort kan have betydning for skovens produktion i fremtiden.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse