Tekniske dokumenter

Dansk oversættelse af PEFC erklæring

Organisatorisk

I dette dokument findes de danske oversættelser af PEFC’s forskellige erklæringer, som fremgår af PEFC Usage Toolkit. De danske erklæringer er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse d. 30. oktober 2009.

 Download (76.10 KB)

I dette dokument findes de danske oversættelser af PEFC’s forskellige erklæringer, som fremgår af PEFC Usage Toolkit. De danske erklæringer er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse d. 30. oktober 2009.

Det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift - Revision 5

Organisatorisk

I dette dokument beskrives opbygningen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Den danske ordning har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdnings- og distributionskæden fra skoven til forbrugeren. Revideret dokument marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 og novemner 2013.

 Download (318.13 KB)

I dette dokument beskrives opbygningen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Den danske ordning har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdnings- og distributionskæden fra skoven til forbrugeren. Revideret dokument marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 og novemner 2013.

PEFC Danmarks vedtægter - 7. udgave

Organisatorisk

PEFC Danmark er en non-profit forening, ikke-statslig organisation, som er lokalt forankret. PEFC Danmark vedtægter vedtages på PEFC generalforsamling. Medlemmer af PEFC Danmark har stemmeret. Vedtægterne er godkendt på PEFC generalforsamling 23. april 2018.

 Download (223.33 KB)

PEFC Danmark er en non-profit forening, ikke-statslig organisation, som er lokalt forankret. PEFC Danmark vedtægter vedtages på PEFC generalforsamling. Medlemmer af PEFC Danmark har stemmeret. Vedtægterne er godkendt på PEFC generalforsamling 23. april 2018.

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Organisatorisk

Dette dokument beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

 Download (228.48 KB)

Dette dokument beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

Procedure for development and revision of the Danish PEFC certification scheme

Organisatorisk

Engelsk udgave, som beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

 Download (32.90 KB)

Engelsk udgave, som beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse