Tekniske dokumenter

PEFC Denmarks Forest Management Standard - PEFC DK 001-3

Skovbrug

Engelsk udgave. Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

 Download (700.21 KB)

Engelsk udgave. Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

PEFCs internationale krav til certificeringsfirmaer der udfører sporbarhedscertificering

Certificeringsvirksomheder

Dette dokument definerer kravene til certificeringsorganer, der udfører PEFC sporbarhedscertificering. Den blev udviklet af en fælles arbejdsgruppe bestående af PEFC og International Accreditation Forum(IAF), og er gældende fra 16. juli 2012. Overgangsperioden, hvorefter alle certificeringsorganer skal være i overensstemmelse med dette dokument, bortset fra kravene i kapitel 5.2.2, gælder til 2. juli 2013. Overgangsperioden for kravene i kapitel 5.2.2 slutter den 2. juli 2014.

 Download (344.27 KB)

Dette dokument definerer kravene til certificeringsorganer, der udfører PEFC sporbarhedscertificering. Den blev udviklet af en fælles arbejdsgruppe bestående af PEFC og International Accreditation Forum(IAF), og er gældende fra 16. juli 2012. Overgangsperioden, hvorefter alle certificeringsorganer skal være i overensstemmelse med dette dokument, bortset fra kravene i kapitel 5.2.2, gælder til 2. juli 2013. Overgangsperioden for kravene i kapitel 5.2.2 slutter den 2. juli 2014.

PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer

Certificeringsvirksomheder

Dette dokument er en del af det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC certificering under den danske ordning, samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012

 Download (386.38 KB)

Dette dokument er en del af det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC certificering under den danske ordning, samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012

PEFC Denmarks requirement for certification and accreditation procedures - PEFC DK 005-3

Certificeringsvirksomheder

Engelsk udgave. Dette dokument er en del af det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC certificering under den danske ordning, samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012

 Download (400.05 KB)

Engelsk udgave. Dette dokument er en del af det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC certificering under den danske ordning, samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012

PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer

Certificeringsvirksomheder

Denne vejledning beskriver reglerne for PEFC notifikation af certificeringsfirmaer, som udfører PEFC certificering i Danmark. Vejledningen dækker PEFC notifikation udført af PEFC Danmark af certificeringsorganer som: udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller certificering af paraplyorganisationer og/eller certificering af sporbarhed i Danmark efter det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Vejledningen er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse d. 14. marts 2007, med ændringer af marts 2014, og januar 2018

 Download (347.73 KB)

Denne vejledning beskriver reglerne for PEFC notifikation af certificeringsfirmaer, som udfører PEFC certificering i Danmark. Vejledningen dækker PEFC notifikation udført af PEFC Danmark af certificeringsorganer som: udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller certificering af paraplyorganisationer og/eller certificering af sporbarhed i Danmark efter det Danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Vejledningen er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse d. 14. marts 2007, med ændringer af marts 2014, og januar 2018

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse