Tekniske dokumenter

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Organisatorisk

Dette dokument beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

 Download (228.48 KB)

Dette dokument beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

Procedure for development and revision of the Danish PEFC certification scheme

Organisatorisk

Engelsk udgave, som beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

 Download (32.90 KB)

Engelsk udgave, som beskriver procedurerne for udvikling og revision af standarder under det danske PEFC certificeringssystem. Procedurerne skal anvendes ved de 5-årlige revisioner og ved udvikling af nye standarder under det danske system.

Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift

Skovbrug

Dette dokument er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

 Download (410.99 KB)

Dette dokument er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

Requirements for group certification of sustainable forest management

Tekniske dokumenter

Engelsk udgave af dokument som er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

 Download (370.57 KB)

Engelsk udgave af dokument som er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

PEFC Danmarks skovstandard

Skovbrug

Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

 Download (424.15 KB)

Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse