Bliv medlem af PEFC Danmark

Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove, kan blive ordinære medlemmer af PEFC Danmark - men hvorfor blive medlem af PEFC Danmark? 

Bliv medlem af PEFC Danmark

PEFC Danmark er en åben organisation for alle typer af medlemmer. Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove, kan blive ordinære medlemmer af PEFC Danmark, og for de grønne organisationer er det endda gratis - men hvorfor blive medlem af PEFC Danmark?

Som medlem af PEFC Danmark får du:

  • Indflydelse på den danske PEFC-ordning – herunder kriterier for certificering
  • Mulighed for – gennem PEFC Danmark - at påvirke PEFC internationalt.
  • Indflydelse på PEFC Danmarks aktiviteter som fx markedsføring, oplysning m.v.
  • Adgang til aktuel viden om PEFC og en bredere forståelse for PEFC certificeringssystemet.
  • Et netværk - kontakt og samarbejde med andre organisationer og virksomheder med interesse for certificering.

Hvordan bliver man medlem?

PEFC byder alle typer af medlemmer velkommen til en divers gruppe af virksomheder og organisationer, som har indflydelse på den danske PEFC-ordning. 

Der sendes en skriftlig ansøgning om medlemskab til PEFC Danmark.

PEFC Danmarks bestyrelse godkender herefter medlemskabet og tager stilling til om virksomheden/organisationen opfylder kravene for at kunne blive ordinært medlem eller der kun kan tildeles observatørstatus.

For ordinære medlemmer besluttes gruppetilhørsforhold i bestyrelsen i samarbejde med ansøgeren.

Offentlige myndigheder kan ikke optages som medlemmer, men kan få observatørstatus.

Grønne organisationer har frit medlemsskab. 

Hvad koster det?

Prisen for at være medlem afgøres årligt på PEFC Danmarks generalforsamling, som afholdes hvert år i april måned. Det er bestyrelsen, som indstiller medlemskontingent til vedtagelse på generalforsamling. I 2022 er medlemsafgiften på 4.123 kr. om året, medlemsafgiften for 2023 bliver afgjort til næste generalforsamling i april. 

Ansøg om medlemskab

Støt PEFC Danmark med et medlemskab.
Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove kan blive ordinær medlem af PEFC Danmark. Offentlige myndigheder kan ikke optages som medlemmer, men kan få observatørstatus.

Kontakt PEFC Danmark for mere information om medlemskab.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse