Hvordan bliver du certificeret?

Ved at opnå PEFC-certificering får du, som skovejer, et bevis på at skovforvaltningen opfylder kravene til en bæredygtig skovforvaltning. Certificering af skovdriften kan under den danske ordning udføres enten som en individuel certificering eller som en gruppecertificering.

Hvordan bliver du certificeret?

Ved at opnå PEFC-certificering får du, som skovejer, et bevis på at skovforvaltningen opfylder kravene til en bæredygtig skovforvaltning. Certificering af skovdriften kan, under den danske ordning, udføres enten som en individuel certificering eller som en gruppecertificering. 

Individuel certificering af skovejendomme

Ved en individuel certificering af skovejendomme søger skovejeren om certificering af sin skovejendom. Alle typer og størrelser af skove kan certificeres individuelt. Den individuelle certificering er dog mere velegnet for større ejendomme med en selvstændig administration.

Individuel certificering af skovdrift udføres efter PEFC Danmarks skovstandard. Der udstedes et skovforvaltningscertifikat til skovejeren/administratoren.

Læs mere her

Gruppecertificering af skovejendomme

Formålet med gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe af skovejere, for hvem omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen, behøver at blive auditeret hvert år.

Administration, politik og planlægning, som er relevant for hele gruppen, organiseres af gruppelederen. På den måde kan der opnås endnu større effektivitet.

Alle skovejere under en gruppecertificering skal opfylde kriterier og dokumentationskrav i PEFC Danmarks skovstandard.

En gruppecertificering giver små skovejere muligheden for at dokumentere deres bæredygtige skovdrift Peter Bæk, Generalsekretær i PEFC Danmark

For at kunne administrere gruppecertificeringen af skovejendomme søger en gruppeleder om certificering af sin virksomhed. Certificering af grupper sker efter PEFC Danmarks krav for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift og for de skove som deltager i gruppen efter PEFC Danmarks skovstandard.

Der udstedes et gruppecertifikat til gruppelederen, som udsteder et Skovbrugsbevis til hver deltager i gruppen.

Læs mere her

Mere information

Alle relevante dokumenter og den danske skovstandard for bæredygtig skovbrug, finder du her.


Hvad koster en PEFC-certificering?

Det kan ikke lade sig gøre at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkulers med tre omkostninger til certificering.

Læs mere om prisen for en PEFC-certificering her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse