PEFC Danmarks gældende skovstandard

Her finder du de gældende standarder for PEFC’s sporbarhedssystem. De følgende standarder er en del af det gældende danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

PEFC Danmarks gældende skovstandard

PEFC DK 000-1 - Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Dato for implementering 1. oktober 2022

I dette dokument beskrives opbygningen af det gældende danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Dette dokument erstatter Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift, Revideret dokument marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 og november 2013.

PEFC DK 000-1 - (2022) - Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift 771.17 KB

PEFC DK 001-4 - PEFC Danmarks skovstandard

Dato for implementering 1. oktober 2022

Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning.

PEFC DK 001-4 - (2022) - PEFC Danmarks skovstandard 761.72 KB

PEFC DK 003-5 - Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift

Dato for implementering 1. oktober 2022

Dette dokument definerer krav til gruppeledere, samt de skovejendomme som deltager i en gruppecertificering efter den danske ordning. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning.

PEFC DK 003-5 - (2022) - Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 532.69 KB

PEFC DK 005-4 - Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer

Dato for implementering 1. oktober 2022

Dette dokument definerer krav til auditorer og certificeringsorganer, der udfører PEFC-certificering under den danske ordning samt definerer krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer. Kravene er normative for certificeringsorganer som udfører certificering af bæredygtig skovdrift og/eller gruppecertificering af bæredygtig skovdrift efter den danske PEFC-ordning. Dokumentet erstatter PEFC DK 005-3.  

PEFC DK 005-4 - (2022) - Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer 584.44 KB

PEFC DK 007-3 – Ordliste og definitioner

Dato for implementering 1. oktober 2022

I dokumentet defineres de fundamentale termer der relaterer sig til certificering af bæredygtig skovdrift.

PEFC DK 007-3 – (2022) - Ordliste og definitioner 607.59 KB

PEFC DK 006-4 - PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer

Denne vejledning beskriver reglerne for PEFC-notifikation af certificeringsorganer, som udfører PEFC-certificering i Danmark. Vejledningen er godkendt af PEFC Danmarks bestyrelse den 25.11.2020.

PEFC DK 006-4 - (2022) - PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer 584.44 KB


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse