PEFC-certificering: Hør det direkte fra skovrideren

Hvad betyder PEFC's skovcertificering? Hvorfor skal ens skov være PEFC-certificeret? Hvad får man med en PEFC-certificering? Få svaret på nogle af dine spørgsmål her, hvor skovrider Niels Peter Dalsgaard forklarer hvordan og hvorfor han driver en certificeret bæredygtig skov. 

PEFC-certificering: Hør det direkte fra skovrideren

25. august 2021 Skovbrug

Bæredygtig skovforvaltning handler kort sagt om at skabe en balance i driften af skoven med hensyn til at være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for nuværende og fremtidige generationer. Det er de lokale skovridere som til daglig holder styr på skovens lokale miljø og den daglige drift.

En ansvarsfuld og bæredygtig drift af skoven

PEFC Danmarks standard for bæredygtigt skovbrug opstiller krav til, hvordan en bæredygtig skov skal forvaltes. Kravene er udviklet i en åben konsensusproces, hvor alle med interesse for bæredygtigt skovbrug kan deltage. Med vores standarder for bæredygtigt skovbrug, som er tilpasset lokale forhold, kan vi undgå skovrydning arbejde for at bevare biodiversiteten og sikre rettigheder for de mennesker, som lever af skovens ressourcer – i hele verden. 

Europas ministre har defineret hvilke krav, der skal opfyldes før, man kan sige, at skovdriften er bæredygtig. Læs kravene og meget mere om bæredygtigt skovbrug her.

I denne video kan du høre skovrider Niels Peter Dalsgaard forklare, hvad en PEFC-certificering betyder for skovens drift, og hvilke bevæggrunde, der ligger bag hans beslutning om at prioritere en PEFC-certificering.

Gæster i skoven skal huske den ansvarlige adfærd

I en PEFC-certificeret skov er der taget højde for de gode naturoplevelser sker med respekt for skoven. PEFC er en global organisation, som arbejder for at beskytte og forvalte skovene efter bæredygtige principper, derfor er det essentielt at skovenes gæster har det for øje, når de færdes i skovene. Skovene skal behandles med respekt og de besøgende skal følge de anvisninger og vejledninger, som er gældende i den enkelte skov. Det er vigtigt at passe på naturen og behandle den godt – også som gæst. Se f.eks. efter skovskilte, så er du også med til at beskytte de steder i skoven, som har særlige høj naturværdi.

Læs mere om friluftslivet i certificerede skove her.

Tilbage til listen

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse