Hvorfor blive PEFC-certificeret?

Bæredygtig skovforvaltning handler kort sagt om at skabe en balance i driften af skoven med hensyn til at være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for nuværende og fremtidige generationer. Med en PEFC-certificering får du et bevis på, at du forvalter din skov bæredygtigt efter en række anerkendte kriterier. 

Hvorfor blive PEFC-certificeret?

Skovbrug kræver tålmodighed og et langsigtet perspektiv, hvor resultatet af forvaltning af skoven først ses mange år senere. Med en PEFC-certificering får du et bevis på, at du forvalter din skov bæredygtigt efter en række anerkendte kriterier. Der er lang række fordelene ved en PEFC-certificering.

En PEFC-certificering tager udgangspunkt i den danske skovstandard for bæredygtigt skovbrug

Bevis på bæredygtighed

Kunder i hele værdikæden sætter stor pris på, at de varer de køber er bæredygtigt produceret – og at der er dokumentation for det. År efter år stiger efterspørgsel efter certificeret træ og det ser ikke ud til at denne tendens stopper.

Ved at være PEFC-certificeret få du en fordel på markedet og adgang til et langt større marked.

PEFC tager udgangspunkt i de danske skove

Vi tror på, at danske skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Derfor er PEFC skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold der gør sig gældende i dansk skovbrug. Derfor skal du som skovejer efterleve de krav til en bæredygtigt skovdrift, der er relevante i den dansk kontekst.

En ansvarsfuld og bæredygtig drift af skoven

PEFC Danmarks standard for bæredygtigt skovbrug opstiller krav til, hvordan en bæredygtig skov skal forvaltes. Kravene er udviklet i en åben konsensusproces, hvor alle med interesse for bæredygtigt skovbrug kan deltage. Med vores standarder for bæredygtigt skovbrug, som er tilpasset lokale forhold, kan vi undgå skovrydning arbejde for at bevare biodiversiteten og sikre rettigheder for de mennesker, som lever af skovens ressourcer – i hele verden.

Europas ministre har defineret hvilke krav, der skal opfyldes før, man kan sige, at skovdriften er bæredygtig. Læs kravene og meget mere om bæredygtigt skovbrug her.

I denne video kan du høre skovrider Niels Peter Dalsgaard forklare, hvad en PEFC-certificering betyder for skovens drift, og hvilke bevæggrunde, der ligger bag hans beslutning om at prioritere en PEFC-certificering.


Vi tager hensyn til både store og små skovejere

For store skovejere er en individuel certificering oplagt. For mindre skovejere er det ikke altid tilfældet, da en individuel certificering kræver mandskab og ressourcer, som oftest ikke er tilstede blandt de mindre skovejere.

Derfor har PEFC udviklet et gruppeordning, der gør certificering tilgængelig for mindre skovejere, som kan slå sig sammen i grupper, hvor man kan anvende ressourcerne mest effektivt.  

En gruppecertificering skal følge de samme krav til bæredygtigt skovdrift, som for individuelt certificerede skovejere således som det er beskrevet i den danske PEFC skovstandard. Derudover skal gruppen leve op til de krav der er opstillet i den danske standard for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift.
Hvad koster en PEFC-certificering?

Det kan ikke lade sig gøre at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkulers med tre omkostninger til certificering.

Læs mere om prisen for en PEFC-certificering her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse