Hvorfor blive PEFC certificeret?

Med en PEFC-certificering får du et bevis på, at du forvalter din skov bæredygtigt efter en række anerkendte kriterier

Hvorfor blive PEFC certificeret?

Skovbrug kræver tålmodighed og et langsigtet perspektiv, hvor resultatet af forvaltning af skoven først ses mange år senere. Med en PEFC-certificering får du et bevis på, at du forvalter din skov bæredygtigt efter en række anerkendte kriterier. Der er lang række fordelene ved en PEFC certificering.

En PEFC-certificering tager udgangspunkt i den danske skovstandard for bæredygtigt skovbrug

Bevis på bæredygtighed

Kunder i hele værdikæden sætter stor pris på, at de varer de køber er bæredygtigt produceret – og at der er dokumentation for det. År efter år stiger efterspørgsel efter certificeret træ og det ser ikke ud til at denne tendens stopper.

Ved at være PEFC-certificeret få du en fordel på markedet og adgang til et langt større marked.

PEFC tager udgangspunkt i de danske skove

Vi tror på, at danske skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Derfor er PEFC skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold der gør sig gældende i dansk skovbrug. Derfor skal du som skovejer efterleve de krav til en bæredygtigt skovdrift, der er relevante i den dansk kontekst.

Vi tager hensyn til både store og små skovejere

For store skovejere er en individuel certificering oplagt. For mindre skovejere er det ikke altid tilfældet, da en individuel certificering kræver mandskab og ressourcer, som oftest ikke er tilstede blandt de mindre skovejere.

Derfor har PEFC udviklet et gruppeordning, der gør certificering tilgængelig for mindre skovejere, som kan slå sig sammen i grupper, hvor man kan anvende ressourcerne mest effektivt.  

En gruppecertificering skal følge de samme krav til bæredygtigt skovdrift, som for individuelt certificerede skovejere således som det er beskrevet i den danske PEFC skovstandard. Derudover skal gruppen leve op til de krav der er opstillet i den danske standard for gruppecertificering af bæredygtig skovdrift.
Hvad koster en PEFC-certificering?

Det kan ikke lade sig gøre at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkulers med tre omkostninger til certificering.

Læs mere om prisen for en PEFC-certificering her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse