Om PEFC logoet

PEFC er din sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er fra bæredygtige skov. PEFC logoet giver forbrugere mulighed for at navigere mellem produkter og tage et aktivt bæredygtigt valg ved at vælge produkter med PEFC logoet. 

Om PEFC logoet

PEFC logoet er et globalt beskyttet varemærke, og derfor er der en række regler for brug af logoet og bogstavforkortelsen PEFC. PEFC certificerede skovejere og virksomheder har på forskellige måder mulighed for at anvende logoet på deres produkter.

Som PEFC-certificeret virksomhed, som skovejer eller som bevidst forbruger har du en vigtig rolle i at være med til at fremme bæredygtig skovdrift over hele verden. PEFC-logoet er din sikkerhed for, at skove og produkter behandles bæredygtigt.

Ny PEFC Varemærkestandard

PEFC Varemærkestandarden (ST 2001) erstatter Regler for brug af PEFC logo (ST 2001:2008), og sammen med den PEFC Sporbarhedsstandarden (ST 2002) trådte den i kraft d. 14. februar 2020 med en overgangsperiode på 24-måneder.

Sporbarhedsstandarden og Varemærkestandarden er forbundet. Det betyder at så længe din virksomhed er certificeret i overensstemmelse med 2013-standarden skal I forsat følge Regler for brug af PEFC logo fra 2008.

Når jeres virksomhed er certificeret i overensstemmelse med PEFC sporbarhedsstandarden fra 2020 skal I også leve op til PEFC Varemærkestandard (ST 2001) og erstatter Regler for brug af PEFC logo (ST 2001:2008). Det vil give jer adgang til vores nye PEFC Logo Generator (LG V2). Denne vil sikre at I følger de grafiske krav til logobrug i forhold til jeres behov.

PEFC Logolicens

Hvis du har købt et PEFC-certificeret produkt med et PEFC logo har du mulighed for at finde producenten/sælgeren af produktet og tjekke gyldigheden af deres logolicens. Det er PEFC Danmark, som udsteder PEFC logolicenser til virksomheder og skovejere.

  • De første to tal (her 09) er en landekode - 09 er Danmark.
  • De næste to tal (her 31) angiver angiver, hvilken brugergruppe der er tale om - 31 er fx virksomheder
  • De sidste tal (her 001) er et løbenummer, som den specifikke bruger er blevet tildelt - her kan antallet af cifre variere.

Hvem kan anvende logoet?

For at kunne anvende PEFC logoet, skal man have opnået en PEFC certificering OG have en logolicens.

Det er muligt for følgende brugergrupper at få en licens:

  • Gruppe A Nationale PEFC organer har tilladelse til at anvende logoet til uddannelsesmæssige formål og til at udstede licenser til andre brugergrupper, fx PEFC Danmark
  • Gruppe B Skovejere og - administratorer med et gyldigt skovforvaltningscertifikat eller deltagere i en gruppe med et gyldigt certifikat
  • Gruppe C Træindutrier med et gyldigt sporbarhedscertifikat eller deltager i en gruppe/multi-site med et gyldigt certifikat
  • Gruppe D Organisationer og andre organer, som er villige til at fremme eller reklamere for PEFC ordningen til uddannelsesformål

Logolicenser til brugergruppe B, C og D udstedes af PEFC Danmark.

Regler for logobrug

Brug af logoet skal ske efter PEFC's regler, og du kan ligeledes følge vejledningen i "Toolkit for logobrug". Det er virksomhedernes og skovejernes ansvar at bruge PEFC logoet korrekt. Certificeringsvirksomhederne som kontrollere at virksomheder og skovejere bruger PEFC logoet efter PEFC's regler.

Læs mere om reglerne for logobrug:

Toolkit til logobrug 2.39 MB
PEFC Trademarks Rules – Requirements, PEFC ST 2001:2020 1.92 MB
PEFC ST 2001:2008 - (2010) - PEFC Logo Usage Rules – Requirements 253.52 KB

Brug af logo kræver licens

Virksomheder der ønsker at bruge PEFC logoet skal have en PEFC logolicens. Som PEFC-certificeret skovejere eller virksomhed, kan du gratis ansøge om en PEFC logolicens. Licensen udstedes af PEFC Danmark, kontakt derfor PEFC Danmark i forbindelse med certificering. 

Produkter mærket med PEFC logo skal der altid være angivet en licenskode sammen med logoet.


Tjek PEFC logoet

PEFC logolicensnummeret kan tjekkes i den internationale database. Skriv PEFC logolicensnummeret, eller søg på virksomhedens eller skovejernes navn.

Kan du ikke identificere eller finde et logolicensnummeret i databasen, så kontakt PEFC Danmark på info@pefc.dk

Find den internationale database her.

Synliggør din certificering

Er I PEFC-certificerede? - Det er I nødt til at fortælle jeres kunder! Dette kan I gøre ved hjælp af vores PEFC Label. Som virksomhed er der mange muligheder for hvordan I kan benytte vores PEFC Label - både på produktet (on-product) og i markedsføring (off-product).

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse