Om PEFC logoet

PEFC-logoet er din garanti for bæredygtig skovdrift.

Om PEFC logoet

PEFC logoet er et globalt beskyttet varemærke, og derfor er der en række regler for brug af logoet og bogstavforkortelsen PEFC. PEFC certificerede skovejere og virksomheder har på forskellige måder mulighed for at anvende logoet på deres produkter.

Som PEFC-certificeret virksomhed, som skovejer eller som bevidst forbruger har du en vigtig rolle i at være med til at fremme bæredygtig skovdrift over hele verden. PEFC-logoet er din sikkerhed for, at skove og produkter behandles bæredygtigt.

Produkter med et PEFC logo

Hvis du har købt et PEFC-certificeret produkt med et PEFC logo har du mulighed for at finde producenten/sælgeren af produktet og tjekke gyldigheden af deres logolicens. Det er PEFC Danmark, som udsteder PEFC logolicenser til virksomheder og skovejere.

Produkter mærket med PEFC logo skal der altid være angivet en licenskode sammen med logoet

Licenskoden har altid følgende format:
PEFC/09-31-001

  • De første to tal (her 09) er en landekode - 09 er Danmark.
  • De næste to tal (her 31) angiver angiver, hvilken brugergruppe der er tale om - 31 er fx virksomheder
  • De sidste tal (her 001) er et løbenummer, som den specifikke bruger er blevet tildelt - her kan antallet af cifre variere.


Produkter uden PEFC Logo

Et produkt kan godt være PEFC-certificeret selvom det ikke er mærket med PEFC logoet.

Det vil typisk være tilfældet når der er tale om byggematerialer eller halvfabrikate o.lign.. I dette tilfælde skal leverandørens PEFC certificeringsnummer fremgå af faktura og/eller ordrebekræftigelse, og det skal være tydeligt at identificere, hvilke dele af leverancen som er certificeret.

Tjek PEFC logoet

PEFC logolicensnummeret kan tjekkes i den internationale database. Skriv PEFC logolicensnummeret, eller søg på virksomhedens eller skovejernes navn. 

Kan du ikke identificere eller finde et logolicensnummeret i databasen, så kontakt PEFC Danmark på info@pefc.dk

Find den internationale database her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse