Bæredygtig skovforvaltning

- handler kort sagt om, at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende, som fremtidige generationer.

Bæredygtig skovskovforvaltning - handler kort sagt om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer. 

Europas ministre har defineret hvilke krav, der skal opfyldes før, man kan sige, at skovdriften er bæredygtig.
6 overordnede kriterier ud af:  

  • Bevarer og forøger skovresursen
  • Bevarer og forøger skovenes sundhed og vitalitet
  • Bevarer og forbedrer skovenes produktion
  • Bevarer og forbedrer skovenes biodiversitet
  • Bevarer og forbedrer skovenes beskyttelsesfunktion
  • Bevarer skovenes andre socio-økonomiske funktioner

Disse krav er indskrevet i PEFC-standarderne, så det er sikret i PEFC-certificerede skove. 

© Kyoko Harada

PEFC: Klimaforandringer

PEFC: Klimaforandringer

Bæredygtig skovforvaltning kan bidrage til at bevare skovene og skovenes biodiversitet og kan dermed styrke deres modstandskraft og gøre det muligt for dem at tilpasse sig og reducere klimaændringernes påvirkninger.

Læs mere

PEFC: Vand og jord

PEFC: Vand og jord

Skovene spiller en væsentlig rolle i beskyttelsen af verdens vandressourcer og i det globale vandkredsløb. Skovenes mest signifikante bidrag til vandforsyningen er ved at sikre høj vandkvalitet.

Læs mere

PEFC: Indfødte folk og sociale spørgsmål

PEFC: Indfødte folk og sociale spørgsmål

Den sociale dimension er en del af definitionen af bæredygtig udvikling og dermed et element i en bæredygtig skovforvaltning.

Læs mere

PEFC: Biodiversitet

PEFC: Biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, der henviser til mangfoldigheden af liv på jorden. Det omfatter genetisk mangfoldighed, arternes og økosystemet mangfoldighed, og samspillet mellem dem og med deres omgivelser.

Læs mere

EU's Tømmerforordning

Formålet med EU's tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.
Læs mere om EUTR her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse