EU's Tømmerforordning (EUTR)

EU's tømmerforordning forbyder markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. PEFC sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EU's tømmerforordning (EUTR).

EU's Tømmerforordning (EUTR)

Formålet med EU's tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ. Flere steder i verden bidrager ulovlig skovhugst til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse.

Nogle af de store afledte skadevirkninger på ulovlig tømmerhugst er bl.a.: 

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Øget korruption
  • Unfair konkurrence på træmarkedet
  • Øget CO2-udslip og global opvarmning
  • Tab af biologisk mangfoldighed
  • Tilsidesættelse at rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

Alt dette forsøger EUTR at komme til livs ved at forbyde markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. Forordningen trådte i kraft i 2013, og den indeholder forpligtelser for alle aktører som håndterer træ og træproduktion på det europæiske marked. 

Derudover skal visse aktører indføre en påpasseligheds-ordning (due diligence). Ordningen skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

Endvidere skal aktørerne kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at handle med ulovligt træ.

EUTR & PEFC 

PEFC sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EU's tømmerforordning (EUTR). En troværdig certificeringsordning som PEFC hjælper certificerede virksomheder med at påvise overholdelse af kravene i EUTR.

EUTR's retningslinjer er inkorporeret i PEFC's standarder, så hvis man er certificeret efter PEFC's retningslinjer overholder man også EUTR's krav. 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse