Hvad koster en PEFC-certificering?

Det kan ikke lade sig gøre, at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkulers med tre omkostninger til certificering.

Hvad koster en PEFC-certificering?

Det kan ikke lade sig gøre at opgive en fast pris for certificering pr. hektar eller pr. produceret kubikmeter, men overordnet skal der kalkulers med følgende omkostninger til certificering:

1. Honorar til certificeringsvirksomheden eller gruppeadministratoren
2. Årlig afgift til PEFC Danmark
3. Udarbejdelse af ansøgning

Alligevel kan vi som et pejlemærke for en gennemsnitlig produktionsvirksomhed berette at det koster mellem 10.000 og 20.000 kr. årligt at blive PEFC-certificeret.

1) Honorar til certificeringsvirksomheden eller gruppeadministratoren

Honoraret til certificeringsvirksomheden eller gruppeadministratoren vil naturligvis afhænge af skovens/virksomhedens størrelse. Oftest vil der være et fast starthonorar, hvilket betyder, at jo større f.eks. skoven er, desto billigere bliver det pr. hektar. Certificeringsvirksomhederne er uafhængige af PEFC Danmark, og PEFC Danmark har derfor ingen indflydelse på honorarprisen.

Det er altid en god ide at indhente tilbud på certificering fra forskellige certificeringsvirksomheder.

2) Årlig afgift til PEFC Danmark 

PEFC Danmarks sekretariat står for den daglige drift af PEFC Danmark, hvilket bl.a. vil sige registreringer af certificerede ejendomme, udstedelse af logolicenser, vedligeholdelse af hjemmeside, vedligeholdelse af certificeringsvirksomhedernes kontakt, besvarelse af spørgsmål i forbindelse med certificering og markedsføring, samt vedligeholdelse af den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift.

Som bidrag til dækning af PEFC Danmarks sekretariatsudgifter opkræves en årlig afgift for samtlige certificerede ejendomme/virksomheder. Afgiften opkræves af PEFC Danmark i begyndelsen af året, og løbende for nye certifikater.

PEFC Danmarks bestyrelse har til 2021 besluttet at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheden. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle. Læs mere her

Afgift 2024 - PEFC Danmark 104.75 KB

For 2024 udgør afgiften til PEFC Danmark:

Afgift for skovejere over 50 hektar
år 2024
Fast grundbeløb per ejendom336 kr. 
Pris per hektar for de første 1.000 ha5,39 kr.
Herefter beregnes per hektar0,63 kr.

* Afgiften opkræves for den enkelte ejendom, hvilket vil sig at for gruppecertificerede ejendomme beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem gruppelederen.

Træbaseret omsætning for den PEFC-certificerede virksomhed
Årlig afgift
Op til 25 millioner dkk i omsætning1.456 kr.
Over 25 millioner dkk og op til 50 millioner dkk i omsætning2.331 kr.
Over 50 millioner dkk og op til 75 millioner dkk i omsætning3.496 kr.
Over 75 millioner dkk og op til 100 millioner dkk i omsætning5.826 kr.
Over 100 millioner dkk og op til 250 millioner dkk i omsætning9.321 kr. 
Over 250 millioner dkk og op til 500 millioner dkk i omsætning12.817 kr.
Over 500 millioner dkk og op til 1 milliard dkk i omsætning18.644 kr.
Over 1 milliard dkk i omsætning25.634 kr.

For skove og virksomheder der certificeres i 2024 betales kun afgift for de måneder, hvor de er certificeret.

I PEFC systemet er der mulighed for at bliver projektcertificeret, som fx en bygning. Projektcertificering er fritaget for afgift.

3) Udarbejdelse af ansøgning

Både skove og virksomheder skal udarbejde specifikt materiale i forbindelse med certificeringen. Der skal derfor regnes med udgifter til dette arbejdet. Skove og virksomheder der i forvejen har udviklet kvalitets- og eller miljøsystemer (ISO, EMAS m.v.) vil have færre omkostninger til dette arbejde end f.eks. skove uden en opdateret skovplan. 

Husk de indirekte omkostninger

Ud over de tre direkte omkostninger ved certificering kan der være indirekte omkostninger ved omlægning af skovdriften eller ændrede procedure for træforarbejdende virksomheder. Disse omkostninger er det endnu svært at give et bud på. Men det bør indgå i overvejelserne inden man går i gang med en certificering.


Liste over certificerings- virksomheder

Se listen over firmaer, som er akkrediteret og PEFC notificeret til at udføre PEFC sporbarhedscertificering i Danmark, her

Søger du hjælp og rådgivning?

Opsøg en konsulent og bliv guidet frem i processen med din PEFC-certificering. Se listen af konsulenter her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse