Ny afgiftsstruktur i 2021

PEFC Danmarks bestyrelse har besluttet at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheder. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle.

Ny afgiftsstruktur i 2021

7. januar 2021 PEFC Danmark

PEFC Danmark er en medlemsstyret non-profit forening, som har til formål at sikre, at vi i Danmark har et system for bæredygtigt skovbrug. Indtægter til foreningens drift, markedsføring og kommunikation kommer fra medlemsindtægter og afgift fra certificerede virksomheder og skovbrug. Det er bestyrelsen i PEFC Danmark, som fastlægger den årlige afgift jf. vedtægternes § 9.

Vækst i certifikater

PEFC har vækstet både på flere sporbarhedscertifikater og på hektar certificeret skov. Der er en stadig stigende interesse hos både virksomheder og skovbrug for at støtte op om en bæredygtig dagsorden og fremme skovens potentiale i fremtiden igennem certificering.

PEFC Danmarks bestyrelse har besluttet at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheder. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle, også de mange underleverandører, som i dag leverer til fx detail, byggeriet, papir og møbelindustrien, og hvor certificering kan være en større investering for mindre virksomheder. Den nye model ændrer på de omkostninger, der er for de mindste virksomheder, og som indtil nu forholdsvis har bidraget mest til PEFC Danmark. Den nye struktur betyder, at PEFC Danmark vil få den samme indtægt som tidligere, men fordeling mellem virksomheder bliver ændret. Derudover bliver forholdet mellem skovbrugets og virksomhedernes bidrag fordelt ligeligt.

PEFC en global alliance

Alle medlemmer af PEFC-familien betaler kontingent til PEFC Council, som varetager de internationale forpligtelser, og står for udviklingen af de internationale standarder. Det betyder, at bidraget til PEFC Danmarks indtægter også støtter bæredygtigt skovbrug i hele verden. Udgifter i PEFC Danmark fordeler sig således:

  1. PEFC Council afgift. ca. 15 %
  2. Lønninger: ca. 65 %
  3. Andet: 20 %

Medlemsskab i PEFC Danmark

Det er PEFC Danmark medlemmer, som er med til at bestemme, hvordan foreningens midler skal forvaltes. Alle med interesse for bæredygtigt skovbrug, har mulighed for at søge om medlemskab og derigennem få indflydelse. Et medlemskab koster 3.853 kr. pr. år, læs mere her.

Afgiften for 2021

Virksomheder og skoveejer bliver opkrævet afgiften på forskellige måder, men reguleres begge med nettoprisindekset. I 2021 vil det på grund af en ny struktur for virksomheder ikke blive reguleret før 2022. Skovejernes afgift er baseret på antal hektar, mens virksomhedernes afgift er baseret på den træbaserede omsætning. Det er certificeringsvirksomhederne der, uafhængigt at PEFC Danmark, er ansvarlig for kontrol og indberetning af hektar og den totale (PEFC og ikke-certificeret træ) træ-baserede omsætning for virksomhederne.

  • For gældende certifikater opkræves afgiften i januar baseret på data gældende pr. 1/1. 
  • For certifikater der udstedes efter 1/1 opkræves afgiften løbende. 
  • Der betales kun for de måneder, certifikaterne har været gældende de pågældende år. 

Afgift for skovejere i 2021
Afgiften opkræves for den enkelte skovejendom, hvilket vil sige at for gruppecertificerede ejendomme beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem gruppelederen.

Skove*293 kr. i grundbeløb plus 4,67 kr. pr. ha for de første 1000 ha og herefter 0,51 kr. pr. ha

Afgift for virksomheder i 2021
For sporbarhedscertificerede virksomheder har PEFC Danmarks bestyrelse besluttet at projektcertificering i 2021 er fritaget for afgift.
PEFC’s gruppeordninger opkræves en samlet afgift, baseret på deres samlede træ-baserede omsætning blandt gruppens medlemmer. Det er op til gruppeforvalterne, hvordan afgiften fordeles mellem medlemmerne.

Træbaseret omsætning for den PEFC-certificerede virksomhedAfgift 2021
Op til 25 millioner dkk i omsætning1.250 kr. 
Over 25 millioner dkk og op til 50 millioner dkk i omsætning2.000 kr. 
Over 50 millioner dkk og op til 75 millioner dkk i omsætning3.000 kr.
Over 75 millioner dkk og op til 100 millioner dkk i omsætning5.000 kr.
Over 100 millioner dkk og op til 250 millioner dkk i omsætning8.000 kr. 
Over 250 millioner dkk og op til 500 millioner dkk i omsætning11.000 kr. 
Over 500 millioner dkk og op til 1 milliard dkk i omsætning16.000 kr.
Over 1 milliard dkk i omsætning22.000 kr.

For yderligere information kontakt Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark, på tlf. +45 60 60 56 49 eller e-mail mt@pefc.dk.

For yderligere information eller interesse kontakt Peter Bæk, Generalsekretær i PEFC Danmark, på tlf. +45 40 46 20 50 eller e-mail info@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse