Offentlig høring af PEFC Danmarks system

Alle har nu mulighed for at indsende høringsvar til PEFC Danmark

Offentlig høring af PEFC Danmarks system

3. december 2020 PEFC Danmark

PEFC Danmark er nu klar til at sende det danske PEFC-system i offentlig høring. Høring forløber over de næste 60 dage. 

Det danske PEFC-certificeringssystem blev godkendt første gang i 2001 og blev senest revideret i 2013. Det danske system er godkendt under PEFC International, som kræver, at de nationale systemer revideres med 5 års intervaller. PEFC Danmark har dog fået henstand ift. kravet omkring 5 års intervaller, da det internationale system har været under revision. Det betyder, at det danske system nu er under revision og at det bliver revideret op i mod de nyeste internationale standarder.

Revisionen har kørt siden sommeren 2019, og revisionen er sket på grundlag af indhentede erfaringer fra certificerede skove, gruppeordninger, certificeringsfirmaer og akkrediteringsfirmaer, samt ny viden på området. Til at forestå revisionen er det et krav, at der nedsættes en eller flere arbejdsgrupper med repræsentanter for de forskellige interesser for bæredygtig skovdrift i Danmark. Der har været en stor og bred interesse for at deltage i arbejdsgrupperne, som nu er nået frem til en konsensusbeslutning, om at det danske system kan sendes i offentlig høring.

Arbejdsgrupper

PEFC Danmark bestyrelse har nedsat to arbejdsgrupper, som skal revidere det danske system. Deltagerne i arbejdsgrupperne består af en lang række interessenter, som har interesse for bæredygtigt skovbrug. 

  • Arbejdsgruppe 1 – Kriterier for skovdriften
  • Arbejdsgruppe 2 – Systembeskrivelse og tekniske krav for gruppecertificering og certificeringsfirmaer

Find deltagerlisten her.

Deltag i høring

Alle med interesse for bæredygtigt skovbrug har mulighed for at deltage i den offentlige høring af det danske PEFC-system. PEFC Danmarks bestyrelse nedsatte i 2019 to arbejdsgrupper til at revidere det danske system. Arbejdet er mundet ud i nye standarder, som den 3.dec. 2020, sendes i offentlig høring. Den offentlige høring skal være mindst 60 dage (PEFC DK 008-03, afsnit 7). 

Alle indkomne høringssvar skal præsenteres for de nedsatte arbejdsgrupper, diskuteres og relevante kommentarer indarbejdes. En sammenfatning af indkomne bemærkninger samt arbejdsgruppernes behandling heraf vi blive offentliggjort på PEFC Danmarks hjemmeside.

Høringen afsluttes den 1.feb. 2021, og er sidste frist for indsendelse af høringssvar.

Se alle høringssvarene her:

Høringssvar samlet - PEFC Danmark Revision 2021 1.31 MB

Dokumenter i høring

De to arbejdsgrupper har opnået konsensus, og på den baggrund har PEFC Danmark bestyrelse den 25. november 2020 godkendt at standarderne sendes i hørring.

PEFC Danmark sender derfor den 3. dec. 2020 følgende dokumenter i høring. Alle dokumenter som er sendt i høring kan downloades nedenfor. Oplever du problemer med at downloade, så kontakt PEFC Danmark på info@pefc.dk

Indsend høringssvar

Alle høringssvar bedes sendes til PEFC Danmark på info@pefc.dk. Efter modtagelsen vil PEFC Danmark kvittere for modtagelsen. Modtager du ikke en kvittering inden 14 dage, så kontakt PEFC Danmark, Morten Thorøe, på 60 60 56 49 eller mt@pefc.dk.

Høringssvar kan også sendes til PEFC Danmark kontor på adressen: PEFC Danmark, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

Vi opfordre alle til at bruge følgende skema til at indsende deres høringsvar - Hent dokumentet her

Andre relevante dokumenter

PEFC Danmarks system består af en lang række dokumenter, både i forhold til, hvordan systemet skal udvikles og vejledende dokumenter. Udover de dokumenter som er sendt i høring, så skal udviklingsrapporten og andre relevante dokumenter også offentliggøres. 

Deltagerliste revision 75.23 KB
Referater arbejdsgruppe 1 2.04 MB
Referater arbejdsgruppe 2 230.27 KB
PEFC DK 008-03 - (2018) - Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem 228.48 KB
Udviklingsrapport 110.78 KB

Powered by Froala Editor

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse