Global Timber: Certificering skal være en spilleregel i global handel med træ

Global Timber er med til at sætte spillereglerne for handel med bæredygtigt træ, både som certificeret virksomhed og som medlem af PEFC Danmark.

Global Timber: Certificering skal være en spilleregel i global handel med træ

5. november 2020 Virksomheder

Siddende på Nordeuropas største hårdttræslager kæmper virksomheden Global Timber for at sikre, at bæredygtigt hårdttræ er tilgængeligt – både hurtigt og i god kvalitet - til alle deres kunder rundtomkring i verden. Det internationale salg udgør ca. 50 % af deres samlede omsætning og med de mængder træ, som Global Timber hvert år distribuerer, har de et stort ansvar. Det ansvar tager de ved at statuere et godt eksempel og handle certificeret træ. De er derfor med til at sætte spillereglerne for handel med bæredygtigt træ, både som certificeret virksomhed og som medlem af PEFC Danmark.

Dansk - med en stor global rolle

Global Timber efterspørger og kræver dokumenteret bæredygtigt træ af alle deres leverandører fra seks forskellige kontinenter. De betaler en fair og konkurrencedygtig pris til den primære producent, for at give skovejerne et incitament til at lade skov forblive skov, så jorden ikke bruges til andre tiltag. Denne adfærd sætter krav til skovejeren – ligegyldigt hvilket land skoven ligger i. På den måde bidrager Global Timber til at skove rundt omkring i verden bliver forvaltet ansvarsfuldt og bæredygtigt med tanke på og plads til biodiversitet, og derfor er virksomheden PEFC certificeret.  

”Vi stræber efter at drive en forretning, som har en social, etisk og bæredygtig adfærd i alle vores processer – både lokalt og globalt. Det er bl.a. derfor, at vi er PEFC certificeret og medlem af PEFC Danmark. Vi ønsker at komme markedet for ulovlig skovhugst til livs. Hertil hjælper et certificeringssystem meget. Et PEFC-certifikat sikrer at kilden til træet overholder nationale og lokale, såvel som internationale retningslinjer og love,” forklarer Søren Vinther, sales-director for Global Timber i Skandinavien.

PEFC favner bredt ud i verden, og det gør det nemmere, for en dansk virksomhed med internationale forgreninger at skabe en sammenhæng mellem de nationale markeder. De nationale PEFC-standarder er nemlig alle bygget op omkring og godkendt af PEFC International. En globale alliance, der ligesom Global Timber står klar til at understøtte og udvikle bæredygtigt skovbrug i hele verden.

Et dansk marked for træ under udvikling

Global Timber kan se en tydelig udvikling fra kunderne og en positiv udvikling på det danske marked – og det bekræfter salgstallene. Store dele af den stigning, som Global Timber har mærket i deres omsætning på det danske marked, skyldes et større salg af certificerede varer.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel, fordi beslutningstagerne er blevet mere bevist om bæredygtighed. Udbuddet er blevet bedre og mere konkurrencedygtigt. En stigende efterspørgsel giver også større udbud på sigt, og så bliver flere nye savværker og skovområder løbende certificeret, og det hjælper alle,” forklarer Søren Vinther.

Og fortsætter:

”Med et PEFC-certifikat kan vi bevise at vores træ stammer fra bæredygtigt forvaltede skove, og vi kan roligt stå inde for de produkter, som vi sælger. Derudover kan vi med ro i sindet sælge store mængder af træ, da PEFC fungerer som et sikkerhedsnet, der sikrer at vi ikke mister skov eller biodiversitet.”

En fremtidssikring af skoven

Bæredygtighed bliver efterspurgt i mange sektorer – og træindustrien er en af dem. Desværre bliver træsektoren i mange sammenhænge beskyldt for at være skyld i skovfældning, selvom det ikke vil gavne sektoren selv. Det er helt andre sektorer, som bærer det ansvar, men PEFC kæmper aktivt for at modarbejde det faldende globale skovareal.

Med en PEFC-certificering kan virksomheden sove trygt om natten, velvidende at de skove, hvor træet stammer fra, også vil stå der om mange år.

”Vi skal ikke være bange for at bruge træ. Det er gået op for mange, at træ tilføjer noget andet end traditionelle bygningsmaterialer som beton og mursten. Træ er mere et klimavenlig valg, og mange arkitekter har fokus på træ. Det er regenerativt og kan opbevare CO2 i sin biomasse, hvilket er grunden til. Vi kan bruge store mængder af træ – så længe det er certificeret og dokumenteret bæredygtigt,” afslutter Søren Vinther. 

I Danmark er næsten 50% af det danske skovareal PEFC certificeret, og på verdensplan er 75% af alle certificerede skove, PEFC certificeret. PEFC vil fortsat arbejde for at alle verdens skove på verdensplan bliver certificeret, så vi kan sikre at de overholder PEFC’s standarder for bæredygtigt skovbrug.

Global Timber

Global Timber er en solid international virksomhed med mere end 40 års erfaring. Hovedkvarteret i Aarhus, Danmark, rummer Nordeuropas største hårdttræslager med eksklusive og bæredygtige træsorter i højeste kvalitet, indkøbt på 6 kontinenter. 

"Vi er interesseret i at passe på naturen, så kilden til vores træ forbliver intakt. Som moderne og global virksomhed er vi førende inden for socialt ansvarlig, medmenneskelig etisk og bæredygtig adfærd i alle vores processer – både herhjemme og ude i verden." - Global Timber

Global Timber er medlem af PEFC Danmark. Alle der interesserer sig for bæredygtigt skovbrug kan blive medlem hos PEFC. Vores medlemmer omfatter virksomheder, organisationer og foreninger, og de spiller en afgørende rolle for at understøtte det arbejde, vi gør.

Læs mere om et medlemsskab ved PEFC Danmark her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse