Hvad betyder det, at dine produkter er PEFC-certificeret?

Certificeringer er aldrig en dårlig ting, men det kan være svært at navigere i, hvad der betyder hvad. Vi kan ikke give dig svar på det hele, men vi kan hjælpe dig med at forstå, hvad en PEFC-certificering betyder for de produkter, du køber med vores logo.

Hvad betyder det, at dine produkter er PEFC-certificeret?

25. oktober 2023 PEFC Danmark

PEFC er en global nonprofitorganisation, som har eksisteret siden 1999. Det er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug.  
Det betyder er, at PEFC har udarbejdet en standard, som skal følges for at drive ansvarlig skov. Denne standard skal fremme en bæredygtig udvikling og drift af de danske skove. Den danske skovstandard er opdelt i fem afsnit, hvor der for hvert afsnit er beskrevet detaljerede kriterier, som skal følges, hvis man ønsker en certificeret skov.  
 
Afsnittene har følgende kriterier:  
1. Første afsnit omhandler skovdyrkning, og har kriterier for, hvordan skoven må forvaltes i forhold til træproduktion. Dette indebærer blandt andet valg af træer, og andre aspekter knyttet til måden skoven drives på. 
2. Andet afsnit stiller kriterier op for skovens modvirkning af -og tilpasning til klimaforandringer, med henblik på, at levere klimavenlige træprodukter.  
3. Tredje omhandler biodiversitet, og har kriterier for bevarelse og udvikling af skovens biodiversitet, naturværdier, miljøbeskyttelse, og hvordan der skal tages varer på vildt og kulturhistoriske værdier. 
4. Fjerde omhandler det sociale liv i skovene. Her er der kriterier vedrørende friluftsliv, dialog med lokalsamfund og ansattes rettigheder og uddannelse. 
5. Femte er et planlægningsafsnit, hvor der er stilles krav til formulering af driftsmål, registreringer og dokumentation.  
 
For et få en PEFC-certificeret skov, skal alle kriterier være opfyldt, det skal dokumenteres og bliver gennemgået af en uafhængig og forstkyndig auditor.

Eftersom PEFC er en global organisation med medlemmer i mere end 55 lande, betyder det, at retningslinjerne for bæredygtig skovdrift er tilpasset de enkelte landes klima og miljø ud fra en overordnet international standard.  

 De internationale retningslinjerne bliver tilpasset til danske forhold igennem en arbejdsgruppe, der består af den bredest mulige vifte af organisationer og personer med interesse for de danske skove. 


PEFC-certificering på dine produkter


PEFC-certificering er ikke kun tiltænkt skovdrift. Certificeringen er delt i to hovedstandarder.  

En skovstandard, som vi har gennemgået i ovenstående og som vedrører skovene, og en sporbarhedsstandard, som vedrører PEFC-certificering på produkter, der kan købes. Når du køber et produkt f.eks. træ i et byggemarked eller papir hos kontorartikel forhandler, som bærer PEFC mærket, er der tale om sporbarhedsstandarden. Ud fra navnet kan du måske regne ud, at det betyder at træets oprindelse kan spores, og det er lige præcis dét, der er tilfældet ved sporbarhedscertificerede produkter.  
 
Det skal kunne dokumenteres, hvilken oprindelse træet har, hvilken skov det kommer fra og hvor træet er forarbejdet. Dermed sikres det, at træet kommer fra en ansvarlig forvaltet skov og skovdrift. I Danmark er sporbarhedsstandarden lavet af PEFC International og derfor på engelsk. PEFC International laver standarderne, men udfører ikke certificering og kontrol af virksomhederne. Dette gøres, ligesom med skovene, også af en uafhængig tredjepart for at sikre objektivitet. For at få en PEFC-certificering på et givent produkt, skal alle led i værdikæden være PEFC certificeret for at produktet må bærer en PEFC-certificering.  

Så når du ser PEFC logoet på et træbaseret produkt kan du være sikker på at producenten har overvejet og været med til at sikre at der forbliver skov, hvor træet kommer fra.  

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse