Hos Skov-Natur-Landskab ApS rådgives der med mening

Rådgivningsvirksomheden Skov-Natur-Landskab ApS hjælper alle, små som store, med en PEFC-certificering. De rådgiver ud fra behov og fortæller her om deres syn på PEFC-certificering.

Hos Skov-Natur-Landskab ApS rådgives der med mening

15. februar 2024 PEFC Danmark

Skov-Natur-Landskab ApS er en mindre rådgivningsvirksomhed, hvor der rådgives lige fra træet bliver plantet til det bliver fældet. Intet er for småt eller for stort for virksomheden, der kan rådgive om alt fra træet i baghaven, til store ejendomme. Hos Skov-Natur-Landskab ApS rådgiver de nemlig efter behov. De rådgiver skovejere på bedst mulig måde efter vedkommendes behov og hjælper dem samtidig med at komme i mål med deres ønsker.

”Vi har en slags slogan der hedder, at vi gerne vil ses som ejerens forlængede arm.” fortæller skovfoged Thøger Glinvad Hansen.

For 4 år siden startede Skov-Natur-Landskab ApS en PEFC-gruppe, for også at kunne tilbyde deres kunder en kvalificeret rådgivning i PEFC-certificering.

”Vi startede en PEFC-gruppe, fordi vi mener PEFC er den mest fornuftige certificeringsordning der findes. Samtidig har vi også en holdning til at det kan være en nødvendighed, at kunne certificere sit træ for at være fremtidssikret som skovejer.” 

Thøger Glinvad Hansen mener dog ikke skovbruget er der endnu, hvor det ikke er muligt at sælge træ som ikke er certificeret, men i fremtiden spår han en stor mulighed for at det ikke vil være muligt at afsætte træ uden en certificering.

”Jeg ville gerne have haft at vi allerede var der i dag, men det er markedskræfterne der bestemmer det.”

Thøger Glinvad Hansen beskriver Skov-Natur-Landskab ApS, som en simpel gruppe for dem som ikke selv ønsker at stå med al ansvar.

”Hos os kan man få alt fra selv at skulle stå for det hele, til at man reelt bare beder vores virksomhed om at blive PEFC-certificeret, og så sørger vi for at tingene bliver gennemført på den rigtige måde. Jeg slår meget på at gruppecertificering ikke skal være en sovepude, hvilket betyder at den enkelte skov bliver certificeret, hvor den enkelte skov er. Det vil sige at vores gruppecertificering ikke er en enkel certificering, men heller ikke standardiseret med besvarelse af forskellige emner. Vi vælger et formål for hver enkel skov og laver formulering ud fra det.”

Hvad er jeres mål i forhold til bæredygtighed som gruppe?

”Vi har mellem 200-300 kunder, og målet er at kunne tilbyde dem som vil være med i en PEFC-ordning, en god og kvalificeret PEFC-certificering. Vi vil gerne kunne hjælpe folk, som ikke nødvendigvis er skovbrugsuddannet til at blive certificeret og hjælpe dem som ikke har lyst til at sætte sig ind i hele PEFC-standarden med kvalificeret rådgivning, så de kan være på forkant med eventuelle krav fra det fremtidige marked.” 

 Hos Skov-Natur-Landskab ApS rådgiver de ikke alle deres kunder til certificering. De mener nemlig det skal kunne svare sig for den enkelte skovejer, at have en certificering. Hos små skove, eller dem som ikke skal have fældet så meget træ, kan det ikke altid svare sig at være certificeret. 

 ”Der er desværre ikke så meget økonomisk gevinst i certificering, hvis man bare fælder lidt brænde til sin egen brændeovn. Så får man ikke meget ud af en PEFC-certificering. Det skal være fordi man mener det ser bedre ud på papiret, eller man mener det gør noget fornuftigt for miljø og klima, men det kan man i virkeligheden også gøre uden en certificering.” 

De skove Skov-Natur-Landskab ApS rådgiver til at blive certificeret deler sig i to kategorier. I den første kategori er dem, hvor der er en økonomisk gevinst, typisk skal der skoves minimum 200 kubikmeter om året i nåletræer, for at det kan svare sig. Den anden kategori, henvender sig til skovejere, som gerne vil kunne dokumentere, at de driver deres skov forsvarligt.

”Det er en af vores pointer, at man sagtens kan passe sin skov uden at være PEFC-certificeret. PEFC er et stempel der beviser, at vi gør tingene efter proceduren. Hvis man er en lille skov der kun laver lidt brænde til brændeovnen, så er det ikke nødvendigt. Men jeg vil da gerne PEFC-certificere flere, også uden at skulle have de økonomiske briller på. Vi må bare som gruppe erkende, at det er det økonomiske aspekt vi bliver spurgt mest om, og sælger man ikke noget træ er det ikke en forretning.”
 

Hvad er fordelene ved at være certificeret? 

”Fordelene er, at man kan dokumentere det man laver. En anden fordel er også, at man måske ser lidt kritisk på hvad man selv gør. Vi oplever mange skovejere, som har en holdning til, at deres skove altid har været helt perfekte, men med en PEFC-certificering kommer det måske frem, at nogle ting godt kunne gøres bedre. PEFC-certificering giver et ekstra skub til, at man får set på det man laver. Det gælder både i forhold til miljø, biodiversitet og klima, men også i forhold til ren skovdrift. Så er der selvfølgelig en økonomisk fordel, men også en fordel i forhold til at vise omverdenen, at skovdrift er bæredygtigt og fornuftigt. Her hjælper en PEFC-certificering med at vise, at skovdrift ikke bare er et sted hvor vi går ud og ”smadrer” naturen.” 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse