Ny overgangsperiode for virksomheder til internationale PEFC-standarder

Overgangsperioden til PEFC Internationals nyreviderede standarder går nu til den 14. august 2022. 

Ny overgangsperiode for virksomheder til internationale PEFC-standarder

15. april 2021 PEFC International

European Accreditation (EA) har nu godkendt PEFC’s Sporbarhed- og Trademark standard fra 2020. Det betyder at de europæiske akkrediteringsvirksomheder, der er medlemmer af EA, nu kan tilbyde akkreditering af de seneste PEFC-standarder, hvilket betyder, at virksomheder kan blive certificeret efter de nye standarder.

I februar 2020 publicerede PEFC de reviderede internationale standarder for PEFC Sporbarhedscertificering (ST 2002), PEFC Varemærke (ST 2001) og Krav til Certificeringsfirmaer der udfører sporbarhedscertificering (ST 2003). Disse tre standarder trådte i kraft d. 14. februar 2020 med en overgangsperiode, som nu er blevet forlænget til den 14. august 2022. 

Overgangsperioden er over flere omgange blevet forlænget pga. omstændighederne omkring Corona, og efter den vigtige godkendelse af EA, er vejen banet for overgangen til de nye standarder. Efter overgangsperioden (14.08.22) kan PEFC sporbarhedscertifikater, som følger en ældre standardversion, ikke udstedes. Fra denne dato vil virksomheder, som er certificeret i overensstemmelse med den ældre standard, have ét år til at tilpasse deres system til 2020 versionen. Per 14.08.2023 vil alle PEFC-sporbarhedscertifikater således være udsted på baggrund af standarderne fra 2020. Virksomheder kan tage dialogen med deres certificeringsvirksomhed om, hvordan de planlægger overgangen. 

Vigtig milepæl for certificeringsvirksomheder

Certificeringsvirksomheder skal sikre, at de er akkrediteret i forhold til både den reviderede ST 2002:2020 og ST 2001:2020 før de kan tilbyde PEFC sporbarhedscertificering mod den seneste PEFC sporbarhedsstandard. Det er en mulighed nu for de europæiske certificeringsvirksomheder, da EA (European Accreditation) har godkendt de ovennævnte standarder.

Godkendelsen fra EA muliggør, at tusinder af PEFC-certificerede virksomheder på verdensplan kan begynde at anvende 2020 Sporbarhedsstandarden. Derudover får virksomheder, som endnu ikke er certificeret, muligheden for at blive certificeret efter de nyeste standarder fra 2020.

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om EA's godkendelse af PEFC Internationals nyreviderede standarder

For virksomheder:
Læs mere om de reviderede internationale standarder,  hvad det betyder for din virksomhed og hvordan de er forskellige fra de gamle her

For certificeringsvirksomheder:
Læs mere om certificering tilpasset de reviderede internationale standarder her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse