PEFC Danmark

PEFC Danmarks system er godkendt af PEFC International, men skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold der gør sig gældende i dansk skovbrug.

PEFC Danmark

PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening, der ejer samt står for udvikling, administration og vedligeholdelse af det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

En del af en global alliance

PEFC Danmark er nationalt medlem af PEFC International, der fungerer som en paraplyorganisation, som støtter nationale medlemmer. De nationale medlemmer udvikler alle nationale PEFC-systemer, som er tilpasset forholdene i de enkelte landes skove.

Det betyder, at PEFC Internationals 55 nationale medlemmer, som alle er selvejende og uafhængig juridisk foreninger, ejer og står for udvikling, administration og vedligeholdelse af de nationale PEFC-systemer for bæredygtig skovdrift.

I Danmark har vi været med fra start, og har arbejdet for en mere bæredygtig fremtid siden 1999, hvor PEFC International og PEFC Danmark blev oprettet.

Lokalt forankret, lokalt udviklet

Som nationalt medlem af PEFC, har PEFC Danmark som hovedopgave at udvikle og vedligeholde et system for bæredygtigt skovbrug i Danmark. 

PEFC ved at skove er mangfoldige; ligeså er deres drift, de lokale og kulturelle traditioner og deres systemer. Derfor er PEFC's skovcertificeringssystemer lokalt udviklet: en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. Derfor er det danske PEFC-system skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold, der gør sig gældende i dansk skovbrug. 

Som nationalt medlem af PEFC International, skal den danske PEFC-ordning godkendes af PEFC international, ligesom alle de øvrige nationale PEFC-medlemmer. Det er med til at sikre at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål – at sikre bæredygtig drift af skovene, og sikre at det træ, der bruges, er bæredygtigt forvaltet.

Foreningen PEFC Danmark

PEFC Danmark er en medlemsstyret non-profit foreningen, som på den årlige generalforsamling vælger en bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en to-årig periode. Formands- og næstformandsposten er på valg hvert år. 

Bestyrelsen består af:


Palle Thomsen
Formand
Danske Byggecentre

Ditlev Berner
Næstformand
Dansk Skovforening

Michael Glud 
HedeDanmarkSimon Auken Beck 
Træ- og Møbelindustrien


Henrik Fredslund-Petursson
Skovdyrkerforeningen

Jakob Klaumann
Dansk Træforening


Jesper Gerstrøm
DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører)  

Bestyrelsen vælger nationale repræsentanter og observatører til generalforsamlingen i PEFC International.

Sekretariat

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres et sekretariat, der står for den daglige drift af PEFC Danmark. PEFC Danmark drives af eget sekretariat.

Se kontaktoplysninger her. 


Medlemsskab i PEFC Danmark

Bliv medlem af PEFC og vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

PEFC Danmarks arbejde

Læs historier fra den virkelige verden og om de projekter, som PEFC Danmark i øjeblikket er i gang med. 

Tal og statistik

Antallet af PEFC-certificerede virksomheder og hektar af PEFC-certificerede skov er i konstant udvikling i hele verden - se de seneste tal her. 

Seneste nyt

12. februar 2024

PEFC-webinar: På vej mod EUDR-tilpasning

PEFC International

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse