PEFC Danmark

Vi ved at skove er mangfoldige; ligeså er deres drift, de lokale og kulturelle traditioner og deres systemer. Derfor mener PEFC at skovcertificering skal være lokal: en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. PEFC International fungerer som en paraplyorganisation, som støtter nationale medlemmer, der udvikler nationale PEFC systemer, som er tilpasset forholdene i de enkelte landes skove. PEFC Danmarks system er skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold der gør sig gældende i dansk skovbrug.

PEFC Danmark

PEFC er et af verdens førende skovcertificeringssystemer og miljømærker, der sikrer, at der handles med bæredygtigt træ rundt om i verden. Vi ved at skove er mangfoldige; ligeså er deres drift, de lokale og kulturelle traditioner og deres systemer. Derfor mener PEFC at skovcertificering skal være lokal: en dansk skov har behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold. PEFC International fungerer som en paraplyorganisation, som støtter nationale medlemmer, der udvikler nationale PEFC systemer, som er tilpasset forholdene i de enkelte landes skove. PEFC Danmarks system er skabt af danske interessenter med hensyntagen til de specielle forhold der gør sig gældende i dansk skovbrug.

PEFC er med til at skabe en fremtid, hvor der tages hensyn til dyre- og planteliv og biodiversiteten, og at vi som forbruger altid har adgang til produkter, der er lavet af træ fra bæredygtige skove.

En del af en global alliance

PEFC Danmark er med i en globale alliance, der har medlemmer i mere end 50 lande. Vi er en selvejende, medlemsstyret og uafhængig juridisk forening, der ejer samt står for udvikling og vedligeholdelse af det danske PEFC-certificeringssystem, der sikrer bæredygtig drift af vores skove, men også sikrer, at det træ, der bruges, er bæredygtigt forvaltet.

Lokalt forankret

PEFC Danmark er medlem af PEFC International og den danske PEFC-ordning er godkendt af PEFC International, så skovejere og virksomheder, der er certificeret i Danmark kan anvende PEFC-logoet.

PEFC Danmark blev stiftet i 1999, hvilket er samme år som PEFC International blev til. Vi har med andre ord været med fra start, og har arbejdet på en mere bæredygtig fremtid siden 1999.

Foreningen PEFC Danmark

PEFC Danmark er en medlemsstyret non-profit foreningen, som på den årlige generalforsamling vælger en bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en to-årig periode. Formands- og næstformandsposten er på valg hvert år. 

Bestyrelsen består af:

Gruppe 1:

  • Ditlev Berner (Dansk Skovforening) - Næstformand
  • Flemming Sehested (Skovdyrkerforeningen)
  • Michael Glud (HedeDanmark)

Gruppe 2:

  • Palle Thomsen (Danske Byggecentre) - Formand
  • Henrik Skibsted Jakobsen (Træ- og Møbelindustrien/Junckers A/S)
  • Jakob Klaumann (Dansk Træforening)

Bestyrelsen vælger nationale repræsentanter og observatører til generalforsamlingen i PEFC International.

Sekretariat

Bestyrelsen er ansvarlig for at der etableres et sekretariat der står for den daglige drift af PEFC Danmark. PEFC Danmark drives af eget sekretariat.

Se kontaktoplysninger her. 


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse