Tal og statistik

Antallet af PEFC-certificerede virksomheder og hektar af PEFC-certificerede skov er i konstant udvikling i hele verden - se de seneste tal her. 

Tal og statistik

Mere end 280 millioner hektar er på verdensplan certificeret efter PEFC's standarder, og over 20.000 virksomheder og organisationer er certificeret efter PEFC's sporbarhedssystem. Det svarer til 75% af de certificerede skove i verden er certificeret efter PEFC’s standarder, hvilket gør PEFC til verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

280 millioner hektar PEFC-certificeret skov giver et grønnere verdenskort

På globalt plan er over 280 millioner hektar skov certificeret efter PEFC’s internationalt anerkendte system – det svarer cirka til størrelsen af Ægypten, Sydafrika og Tyrkiet tilsammen! Ser man på det samlede antal af certificeret skov i verden er hele 75% af de certificerede skove, certificeret efter PEFC’s standarder. Derfor er PEFC, uden sammenligning, verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

En PEFC-certificering dokumenterer at skoven er forvaltet efter miljømæssige, sociale og økonomiske krav. Det er alle tre vigtige elementer, hvis man ønsker at sikre en bæredygtig forvaltning, som er holdbar langt ud i fremtiden. PEFC-certifikatet giver skovejerne en mulighed for at dokumentere, at deres praksis i skoven følger bæredygtige retningslinjer, som sikrer skovenes overlevelse nu og i fremtiden.

De nyeste tal for alle PEFC’s nationale medlemmer:

PEFC Global Statistics - June 2022 1.79 MB

Nu er 339.000 hektar PEFC-certificeret i Danmark!

I Danmark har der siden oprettelsen af PEFC Danmark i 1999 været en positiv udvikling og mere og mere dansk skov er blevet certificeret efter PEFC’s systemer. I juli 2021 kunne vi runde et flot hjørne i PEFC Danmark. 300.000 hektarer er nu PEFC-certificeret i Danmark, og det gør PEFC til den suverænt største skovcertificeringsordning i Danmark. Det er en udvikling, som vi i PEFC Danmark er meget stolte af, og vi glæder os til at kunne fejre det runde tal. I november 2023 var  377* skove PEFC-certificeret i Danmark. De har et samlet areal på ca. 339.000 hektar.

PEFC’s sporbarhedssystem sikrer at det træ, som bærer PEFC-logoet, stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. Alle led i kæden fra skoven frem til forbrugeren skal certificeres før produktet kan kendetegnes som værende PEFC-certificeret. Derfor skal virksomheder som f.eks. savværker, entreprenører, trykkerier, osv. også være certificeret. I november 2023 havde PEFC Danmark 130 certificerede virksomheder, med ca. 600* certificerede enheder.

*samtlige certificerede enheder, som omfatter alle gruppemedlemmer og -deltagere.  

Opdateret 18. november 2023

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse