Sporbarhedscertificering af Fionia Parket

Fionia Parket ApS er en mindre virksomhed med stor forståelse for virksomhedens ansvar, og de har med deres PEFC-certificering vist, at sporbarhedscertificering er for alle - både store og små. 

Sporbarhedscertificering af Fionia Parket

8. april 2021 PEFC Danmark

I februar kunne PEFC Danmark byde Fionia Parket ApS velkommen. Med et certifikat i hånden er et punktum sat for et arbejde, der har stået på i længere tid. Virksomheden har haft ønsket om at blive PEFC-certificeret i over to år og står nu med muligheden for at tilbyde PEFC produkter til markedet. Et certifikat i hånden gør, at Fionia Parket ApS er med til at sikrer træ fra bæredygtigt forvaltede skove til forbrugerne.

Samfundsansvaret omsat til certifikat

Fionia Parket er en mindre virksomhed, som arbejder på at fremme salget af trægulve produceret af certificeret træ. Derfor er en PEFC-certificering essentiel for virksomheden, der har et stort fokus på deres samfundsansvar som producent og virksomhed. For Fionia Parket er bæredygtighed et vigtigt begreb, når man driver en virksomhed, og størrelse betyder ingenting for ambitionerne.

”Fionia Parket er en virksomhed, der udøver stor grad af samfundsansvar overfor medarbejdere, miljø, klima og leverandører. Det handler om bæredygtighed – altså om vor virksomheds aktiviteter kan bære sig selv. Det gælder den økonomiske bæredygtighed, såvel som de konsekvenser virksomhedens drift har på omverden,” indleder virksomheden med i deres CSR-strategi, fortæller Henrik Andersen, Fionia Parket. 

Bæredygtige ambitioner i alle størrelser

Vi tror på at certificeringen af Fionia Parket, vil give værdi videre i værdikæden Morten Thorøe, sekretariatsleder hos PEFC Danmark

PEFC Danmarks bestyrelse har arbejdet for at gøre certificering til ”en selvfølgelighed” for både skovejere, samt store og små virksomheder. Det er bestyrelsens opgave på tværs af faglige kompetencer at gøre PEFC-certificering troværdig, praktisk og økonomisk muligt. Så sent som ved årsskiftet til 2021 har PEFC Danmarks bestyrelse besluttet at ændre på strukturen for afgifterne, der betales af de certificerede virksomheder. Det er vigtigt for PEFC Danmarks bestyrelse, at certificering er en mulighed for alle, også de mange underleverandører, som i dag leverer til fx detail, byggeriet, papir og møbelindustrien, og hvor certificering kan være en større investering for mindre virksomheder. Den nye model ændrer på de omkostninger, der er for de mindste virksomheder, og som indtil nu forholdsvis har bidraget mest til PEFC Danmark.

”Fionia Parket er en vigtig leverandør til byggeriet og at kunne dokumentere bæredygtighed med PEFC-certificering betyder, at endnu en leverandør er med til at løfte ambitionen i branchen. Vi tror på at certificeringen af Fionia Parket, vil give værdi videre i værdikæden,” Morten Thorøe, sekretariatsleder i PEFC Danmark.

Adgang til et fleksibelt marked for indkøb og afsætning

En sporbarhedscertificering til virksomheder giver kunderne en garanti for, at træ og træ-baserede produkter kommer fra bæredygtigt skovbrug. Derudover er det en mulighed for virksomheder for at dokumentere deres engagement i den grønne omstilling.

”Vores bæredygtige visioner og markedsfordelene ved PEFC går hånd i hånd. Som et led i PEFC’s sporbarhedssystem får man større fleksibilitet i indkøb og afsætning, da man får adgang til en del af et marked, hvor certificeringen er efterspurgt og et krav,” forklarer Henrik Andersen, Fionia Parket. 

Fionia Parkets Fyr-Klodsgulv, som også skal lægges i Læreingshuset. 

Og fortsætter:

”Umiddelbart efter at Fionia Parket blev PEFC-certificeret, landede vi en større ordre til det nye Læringshuset i Nærheden (Hedehusene), hvor vi i løbet af april skal levere 900 m² fyr-klodsegulv og specielle ask-trappeforkanter, hvortil begge træsorter er 100% PEFC-certificeret. Vi glæder os over, at vi får så god en reference, vi kan bruge i vores fremtidige markedsføring af PEFC-certificerede trægulve.”

Læs mere om Læringshuset i Nærheden her

Et system, som bygger på internationalt anerkendte krav

For at blive certificeret efter PEFC’s standarder, skal virksomheden overholde en række krav til bæredygtighed, som er internationalt anerkendt og som bl.a. også er i overensstemmelse med EU’s Tømmerforordning (EUTR), som forbyder markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. PEFC’s sporbarhedscertificering er et effektivt værktøj til at efterleve kravene i EUTR.

De forskellige led i PEFC’s internationale sporbarhedssystem skal alle være certificeret – fra skoven til forbrugeren - før et produkt er PEFC-certificeret. Det skyldes at PEFC-certificeringen også omfatter sociale og økonomiske krav, og ikke blot at træet stammer fra skove, som er bæredygtigt forvaltet.

Sporbarhedssystemet sikrer i al sin enkelthed gennemsigtighed og giver adgang til et marked, hvor dokumenteret bæredygtigt træ et krav.

Hvordan bliver din virksomhed PEFC-certificeret?

Få overblik over, hvordan din virksomhed kan arbejde med sporbarhed af træet - fra varemodtagelse til salg, og med en ekstern kontrol - og læs mere om, hvordan din virksomhed kommer i gang med jeres certificering her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse