Hvordan?

Alle typer virksomheder kan opnå en PEFC-certificering, og dermed få bevis for deres sporbarhed af bæredygtigt træ. Få overblik over, hvordan din virksomhed kan arbejder med sporbarhed af træet - fra varemodtagelse til salg, og med en ekstern kontrol.

Hvordan?

Fra beslutning til PEFC-certifikat - hvordan kommer du i gang? Som virksomhed er det vigtigt at kende alle trin fra beslutning til PEFC-certifikat. Det handler både om at forstå din rolle og ansvar, men også hvordan du skal kontrolleres af en uafhængig tredjepart. PEFC tilbyder et system for sporbarhed, men det er virksomhederne som omsætter kravene til en række procedure. Alle virksomheder - små som store - skal kontrolleres af er ekstern certificeringsvirksomhed, som også er dem der tager den endelig beslutning om din virksomhed kan få et PEFC-certifikat.

1) Beslutning om certificering

Det første skridt mod certificeringen er beslutningen om at føre det ud i livet. En PEFC certificering er et frivilligt værktøj for skovejere og virksomheder. 

I denne fase kan det være en god ide at tage kontakt til en certificeringsvirksomhed eller et konsulentfirma der vejleder skovejer og virksomheder i forbindelse med certificering. Det er ligeledes en god ide at indhente tilbud fra flere certificeringsvirksomheder. Det vil give jer et overblik over processen, pris og ressourcer til at opnå en certificering.

Certificeringsvirksomheder

Læs mere og se listen med godkendte certificeringsvirksomheder

Gruppeordninger for virksomheder

Læs mere og se listen med registrerede gruppeordninger til PEFC Sporbarhedscertificering

2) Ansøgning udarbejdes

Når beslutningen er taget skal den nødvendige dokumentation udarbejdes. Ved sporbarhedscertificering er det smart at samle dokumentationen for certificeringen i en styringshåndbog. Kravene til dokumentation er beskrevet i sporbarhedsstandarden og vejledningen hertil.

I februar 2020 offentliggjorde PEFC den seneste version af PEFC Sporbarheds- (ST 2002) og PEFC Varemærkestandard (ST 2001). 

I certificeringen er det vigtigt at medarbejdere - såvel de som tager beslutningerne og dem der udfører arbejdet - orienteres og evt. inddrages i denne fase. Et certifikat er ikke bare et stykke papir, men en dokumentation for den drift der føres i virksomheden. Derfor er det vigtigt at alle der arbejder i virksomheden er orienteret om de punkter i certificeringen, som har betydning for deres virkeområde.

PEFC Danmark opkræver en årlig afgift hos både virksomheder og skovejere. Jeres støtte er med til at sikre, at vi i Danmark kan udvikle og vedligeholde et system for bæredygtigt skovbrug Peter Bæk, Generalsekretær, PEFC Danmark


3) Ansøgning sendes

Når ansøgningen er klar sendes den til den certificeringsvirksomhed man ønsker at benytte. Det er en god ide at have kontaktet certificeringsvirksomheden først for at være sikker på, at man får sendt alt det relevante materiale med.

4) Vurderingsproces

Certificeringsvirksomheden analyserer ansøgningen og vurderer om ansøgeren lever op til dokumentationskravene i PEFC systemet. På baggrund heraf forbereder certificeringsvirksomheden en plan for den videre vurdering af ansøgeren. Planen fremlægges for ansøgeren, som giver tilsagn om processen skal fortsætte.

Certificeringsvirksomheden sammensættes herefter et team, som skal forestå den videre audit.

5) Audit

Virksomheden og auditor(er) fra certificeringsvirksomheden mødes hos virksomheden. Her vurderes det om ansøger kan certificeres eller evt. hvilke ændringer, som skal ske, før ansøgeren kan certificeres.

6) Certificeringsvirksomheden træffer beslutningen om certificering

Efter auditten træffer certificeringsvirksomheden beslutningen om ansøger kan opnå certificering eller ej. Certifikat udstedes når der foreligger en positiv beslutning om certificering.

7) Ansøgning om logolicens

Når virksomheden har fået et gyldigt certifikat kan der ansøges om en gratis logolicens hos PEFC Danmark. Licensen er en nødvendighed for at kunne anvende PEFC-logoet.

8) Opfølgende audit

Certificeringsvirksomheden udfører regelmæssigt (oftest en gang årligt) opfølgende audit af virksomheder for at vurdere om de fortsat lever op til kravene i PEFC systemet.

 

Hjælp og rådgivning

Hverken PEFC eller certificeringsvirksomheden kan rådgive virksomheder i, hvordan kravene overholdes i sporbarhedsstandarden. PEFC Danmark hjælper gerne med en introduktion til sporbarhedstandarden og fortæller om den proces en virksomhed skal igennem fra beslutning til udstedelse af certifikat. En anden mulighed er at tilknytte en ekstern konsulent. PEFC Danmark har en liste over konsulenter, som kan rådgive omkring PEFC systemet.

Se listen her.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse