Nyt VE-direktiv: PEFC søger godkendelse

PEFC International er på vegne af alle nationale medlemmer påbegyndt ansøgningen til EU om godkendelse af PEFC-systemet som tilstrækkelig dokumentation for, at biomassen fra PEFC-certificerede skove er bæredygtig.

Nyt VE-direktiv: PEFC søger godkendelse

17. marts 2021 PEFC International

Biomasse udgør en vigtigt del af den grønne energiproduktion, og nu skærper et nyt EU-direktiv for vedvarende energi (VE-direktivet) kravene til biomassen.

Det er helt essentielt at skovcertificerings-systemerne, herunder PEFC, kan bruges som dokumentation, så certificerede skove ikke skal ud i dobbeltarbejde for at kunne afsætte flis til varmeværkerne. Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

Lovforslaget til implementeringen af det nye VE-direktivet sætter krav til dokumentation af biomassen, som skal bruges som kilde til vedvarende energi. Denne dokumentation skal være med til at sikre, at biomassen stammer fra bæredygtigt forvaltede skovbrug.

PEFC som dokumentationskrav

Det nye direktiv giver certificeringsprogrammer, som PEFC, muligheden for at blive godkendt som dokumentation for, at direktivets krav til bæredygtighed er overholdt. På nuværende tidspunkt er ingen af de større skovcertificeringsordninger godkendt af EU til at forvalte dokumentationskravene. PEFC håber med en ansøgning at kunne imødekomme de nye krav og dermed understøtte den grønne omstilling.

Vi vil gerne sikre, at de skovbrug, som er certificeret efter PEFC's krav, kan bidrage til den grønne omstilling uden yderligere krav til dokumentation. Vi ønsker ikke at gøre den administrative byrde større, da PEFC-systemet allerede indbefatter bæredygtighedskrav og krav til dokumentation. Det er uhensigtsmæssigt både for skovejerne og for den grønne omstilling," forklarer Morten Thorøe, Sekretariatsleder hos PEFC Danmark.

International ansøgning fra PEFC

Vi vil gerne sikre, at de skovbrug, som er certificeret af PEFC, kan bidrage til den grønne omstilling uden yderligere krav til dokumentation. Morten Thorøe, sekretariatsleder hos PEFC Danmark

PEFC består af en lang række nationale systemer for bæredygtigt skovbrug, som alle er godkendt af PEFC International. PEFC International er på vegne af alle nationale medlemmer påbegyndt ansøgningen til EU om godkendelse af PEFC-systemet som tilstrækkelig dokumentation for, at biomassen fra PEFC-certificerede skove er bæredygtig.

Beslutningen fra PEFC's side vækker glæde i Dansk Skovforening, der især har været en af de danske interesser, som har sat pres på PEFC International om at komme i gang med ansøgningsprocessen.

"Danmark er som en af de første lande klar med implementering af VE-direktivets krav til bæredygtig træbiomasse, som betyder at træets bæredygtighed skal dokumenteres, hvis værkerne vil bruge det i energiforsyningen," fortæller Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder i Erhvervspolitisk Afdeling ved Dansk Skovforening.

Og fortsætter:

"Det er helt essentielt at skovcertificeringssystemerne herunder PEFC kan bruges som dokumentation så certificerede skove ikke skal ud i dobbeltarbejde for at kunne afsætte flis til varmeværkerne. Vi håber derfor at godkendelsen af PEFC kan være på plads til sommer, når kravene træder i kræft."

PEFC International begynder ansøgningsprocessen, og vil arbejde for at nå at blive godkendt inden VE-direktivet træder i kraft den 1. juli 2021.

For yderligere information eller henvendelse med spørgsmål kontakt PEFC på info@pefc.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse