20 år som spydspids for certificering af skoven

Salten Langsø Skovadministration kan i år fejre 20-års jubilæum som medlem og gruppeordning i PEFC Danmark. I den forbindelse har vi taget en snak med direktør Bjarke Brandt Helms om fortid, nutid og hvordan han ser på certificeringens rolle i fremtiden.

20 år som spydspids for certificering af skoven

4. maj 2023 PEFC Danmark

Salten Langsø Skovadministration – eller bare SLS – kan i år fejre 20-års jubilæum som medlem og gruppeordning i PEFC Danmark. I den forbindelse har vi taget en snak med direktør Bjarke Brandt Helms om fortid, nutid og hvordan han ser på certificeringens rolle i fremtiden.

Af PEFC Danmark

Hvordan startede SLS A/S?

SLS A/S blev startet i slutningen af 2005 og erstattede Salten Langsø Skovdistrikt. Konceptet ændrede sig fra et skovdistrikt til en kundeejet servicevirksomhed, hvor den enkeltes driftsmålsætning er udgangspunktet for administrationen.

Det har fra starten været et af målene at være på forkant med udviklingen i samfundet med hensyn til miljøspørgsmål – ingen skulle kunne klandre ejerkredsen for at ”ødelægge” naturen! PEFC-certificering var en oplagt mulighed for at signalere bæredygtighed, så for det gamle SLS var certificering et skovpolitisk redskab og først i anden omgang et markedsmæssigt ditto.

Hvordan arbejder SLS A/S med PEFC-certificering?

Vi har været medlem af PEFC Danmark siden 2003, været med til at udarbejde kriterierne for den danske PEFC-ordning og arbejder fortsat med at sikre, at certificeringen understøtter bæredygtig skovdrift.

Hvor ser du, at certificering gør en forskel?

Der skal helst være markant forskel på en certificeret skov og en ikke-certificeret skov!

Derfor er udlæg af biodiversitetsareal, dødt ved, opbygning af robuste skove (flere træarter og hjemmehørende træarter) og undladelse af sprøjtning centrale elementer til at vise forskellen – bare for at nævne nogle få af kriterierne.

I hvilken retning vil SLS A/S arbejde fremadrettet?

SLS A/S vil fortsat gerne være spydspids inden for certificering af de danske skove, da vi mener, at det er i hele samfundets interesse, at skovene forvaltes bæredygtigt, og det kan dokumenteres.

Vi forventer, at de danske skove fremadrettet skal bidrage endnu mere til reduktion af mængden af kulstof i atmosfæren. Derfor arbejder vi blandt andet med dyrkning af forskellige højproduktive arter, blandingsbevoksninger samt integration af biodiversitetstiltag.

Hvordan kan vi forbedre skovenes kulstoflager og lagring og samtidig sikre, at skovens produkter bliver anvendt i stedet for CO2-tunge materialer – uden at vi glemmer biodiversiteten? Det er en interessant og vigtig problemstilling.

PEFC-certificeringen er central i vores arbejde, fordi vi bruger PEFC-ordningen som et værktøj til at understøtte den bæredygtige drift. Når vi er i dialog med en potentiel ny skovejer-kunde, ligger certificering som en naturlig del af den pakke, vi kan tilbyde kunden.

Vi har en lang erfaring med naturnær skovdrift, hvilket understøtter mange af de vigtigste kriterier i ordningen.

Salten Langsø Skovadministration A/S

SLS er et skovadministrationsselskab, som er ejet af 74 skovejere. 

SLS henvender sig til alle skovejere, store som små og er altid opmærksomme på de ønsker ejeren har til forvaltningen og dyrkningsprincipperne af skoven.  

SLS har fokus på langsigtet skovdrift og på et godt samarbejde mellem skovejer og skovadministration og tilbyder desuden certificering af eksterne skove.Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse