Kompetente maskinførere er vigtige for den bæredygtige skov

Maskinførere er skovejernes øjne og øre ude i skoven. Derfor er det afgørende, at de har et indgående kendskab til PEFC-standarden, så de kan føre de bæredygtige principper ud i virkeligheden.

Kompetente maskinførere er vigtige for den bæredygtige skov

23. november 2022 PEFC Danmark

Maskinførere og andre, der arbejder i skoven, skal kende til og overholde relevante dele af PEFC´s skovstandard. Det sikrer, at opgaverne bliver udført af kompetente hænder, det ved, hvordan man passer på en PEFC-certificeret skov, fortæller Claus Clemmesen, der er Chefkonsulent hos DM&E i afdelingen for skov, vandløb og naturpleje.

”Maskinførere og skovarbejdere er skovejerens øjne og ører, når arbejdet skal udføres. De skal være i stand til at se noget, som måske ikke er blevet observeret, da man startede opgaven op. Det kan være en fuglerede, spættetræer, eller hvis der er bestemte krav til den specifikke skov. Det sikrer man ved at give entreprenørerne den nødvendige viden, så de er klar over, hvad de skal være opmærksomme på,” siger han.

Ifølge PEFC-skovstandarden skal maskinførere have viden om:

  • forskellige foryngelsesprincipper og den praktiske håndtering af bæredygtig skovdrift
  • bevarelse af skovens struktur
  • driftsmetoder
  • håndtering af naturværdier, vildt, kulturhistorie, friluftsliv, og andre interessenter

Det er skovejerens ansvar, at entreprenører, der hyres ind udefra, har den rette viden, og at opgaverne i skoven sker i overensstemmelse med kravene til bæredygtig skovdrift. Det sikrer skovejerne på forskellig vis. ”Nogle har interne uddannelser til deres faste maskinførere og skovarbejdere. Andre udleverer nedskrevne procedurer,” forklarer Claus Clemmesen.

Nye miljøkrav

Som noget nyt indeholder den reviderede PEFC-skovstandard miljøkrav til skovmaskiner og håndværktøj. Blandt miljøkravene finder man, at de maskiner, der kører i skoven, skal benytte bionedbrydelige hydrauliske olier. Ligeledes skal savkæder smøres med vegetabilsk savkædeolie eller anden miljømæssigt godkendt savkædeolie eller fedtstof. Med bionedbrydelige olier begrænser man nemlig skaden, hvis uheldet er ude, og maskinerne lækker olie i skoven. Claus Clemmesen er begejstret for de nye miljøkrav, som han beskriver som ambitiøse men realistiske.

Endnu højere niveau

Clemmesen sad selv med i den ene af de to arbejdsgrupper, der har arbejdet med at revidere PEFC Danmarks system, og han har været rigtig glad for processen.

”Et bredt udsnit af skovens aktører tog del i revisionen. Derfor var der mange forskellige perspektiver på, hvordan en stærk, bæredygtig skov kan se ud. Dog var der god forståelse for, at vi sammen skulle nå frem til et godt kompromis,” fortæller han.

Ifølge Claus Clemmesen kunne man med fordel have stillet endnu flere krav til maskinførernes kompetencer. Hans idealscenarie er inspireret af den svenske PEFC-organisation, der har en PEFC-certificering kun til skovens entreprenører. 

”Næste gang skovstandarden skal revideres, kunne det være spændende at se mere mod den svenske model for yderligere at højne niveauet. Dog synes jeg, at vi er nået frem til en god løsning, og vi står nu med en skovstandard, der virkelig tager hånd om de tre ben, den står på: miljø, økonomi og sociale hensyn,” siger han.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse