Tekniske dokumenter

The Danish PEFC Certification Scheme for sustainable forrest management - revision 5

Skovbrug

Engelsk udgave, som beskriver opbygningen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Den danske ordning har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdnings- og distributionskæden fra skoven til forbrugeren. Revideret dokument marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 og novemner 2013.

 Download (413.17 KB)

Engelsk udgave, som beskriver opbygningen af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Den danske ordning har til formål at dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdnings- og distributionskæden fra skoven til forbrugeren. Revideret dokument marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 og novemner 2013.

Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift

Skovbrug

Dette dokument er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

 Download (410.99 KB)

Dette dokument er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Kravene er normative for gruppeledere, som administrerer gruppecertificering af skovejere i Danmark under den danske ordning. Baggrunden for gruppecertificering er at fordele omkostningerne ved certificering til en gruppe skovejere, for hvilke omkostningerne til individuel certificering ikke kan stå mål med udbyttet af certificeringen. Forudsætningen for reduktion af omkostningerne til individuel certificering er, at kun en vis procentdel af skovarealet under gruppecertificeringen behøver at blive auditeret af certificeringsfirmaet hvert år. Endvidere har gruppelederen mulighed for at yde rådgivning samt i øvrigt sikre kravopfyldelsen, hvilket gør gruppecertificering attraktiv for mindre ejendomme uden selvstændig skovadministration.

PEFC Danmarks skovstandard

Skovbrug

Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

 Download (424.15 KB)

Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

PEFC Denmarks Forest Management Standard - PEFC DK 001-3

Skovbrug

Engelsk udgave. Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

 Download (700.21 KB)

Engelsk udgave. Denne standard er en del af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Standarden fastlægger den danske ordnings kriterier for bæredygtig skovdrift, samt krav til planlægning og registrering. Standarden er normativ for alle skovejere, der ønsker deres skov certificeret under den danske ordning. Denne version af standarden er resultatet af anden obligatoriske revision. PEFC Danmark fik godkendt sin ordning under PEFC første gang i 2002 og første revision af standarden blev godkendt i marts 2008. Den seneste reviderede standard blev godkendt af PEFC International i maj 2013.

PEFC DK 001-4 - Skovstandard

Skovbrug

December 2021: Dette dokument bliver den gældende standard såfremt det bliver endeligt godkendt af PEFC International.

 Download (3.34 MB)

December 2021: Dette dokument bliver den gældende standard såfremt det bliver endeligt godkendt af PEFC International.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse