Velafholdt Build in Wood 2021

Med det udsendte program havde arrangørerne lagt i kakkelovnen til at de besøgende kunne tage derfra med fornyet inspiration, ny viden og flere kontakter - I PEFC var vi glade for at tage del i dette fællesskab.

Velafholdt Build in Wood 2021

3. juni 2021 PEFC Danmark

”Wood is good when understood” og ”byg med træ, hvor det giver mening” var to af fraserne der gav genklang i Lokomotivhallerne, da fokusset var på træets rolle i fremtidens byggeri. Midt i maj havde arrangørerne bag Build in Wood inviteret interesserede indenfor til at tage del i diskussionen om træ i byggeriet. I løbet af de to dage blev de nyeste, innovative løsninger på nogle af knasterne i træbyggeri vist ved udvalgte eksempler, og de økonomiske, æstetiske og miljømæssige fordele og ulemper blev præsenteret af kvalificerede talere. Med programmet var der lagt i kakkelovnen til at de besøgende kunne tage derfra med fornyet inspiration, ny viden og flere kontakter.  

Build in Wood skabte rammen for diskussionen om dilemmaerne i træbyggeri. Programmet var delt op i 8 aktuelle “knaster” i træbyggeri, og inden arrangementet blev afholdt stillede arrangørerne i invitationen disse spørgsmål:  

“Hvorfor taler vi så meget om højhuse, når de fylder så lidt i den samlede byggemasse? Hvordan kan vi dokumentere gode økonomiske cases, så flere bygherrer og entreprenører vil investere i et træbyggeri? Hvor meget træ fra åbenstående konstruktioner kan man vise i en bygning før man går på kompromis med andre vigtige egenskaber i byggeriet? Skal man vælge en hybridløsning for at opnå stivhed og bedre akustiske egenskaber på trods af at det tilføjer beton til byggeriet?”  

De såkaldte knaster (dilemmaer) omhandler især brandsikring, fugtproblemer og økonomiske omkostninger. Men i løbet af de to dage kunne eksperter præsentere en skov af muligheder for, hvordan disse dilemmaer kan løses, eller hvilke fordele træ kan tilbyde, som kan opveje de andre.  

Der var især et stort fokus på de fordele, det at bruge træ i byggeriet har i forhold til kulstoflagre og effektivitet. Med de nyeste innovative løsninger er brandsikring og stabilitet kommet til livs med bl.a. nye behandlingsmetoder og CLT-plader. Men træbyggeri har ligesom alle andre materialer nogle begrænsninger, derfor er det essentielt at de to fraser, som gav ekko i hallerne, skal skabe eftertanke. Træet skal forstås og anvendes med omtanke steder, hvor det giver mening. Derfor er det fortsat essentielt at branchen mødes og deler viden, kontakter og idéer.  

Træets fordele som byggesten

I modsætning til de hyppigst anvendte byggematerialer, som stål, beton, cement og glas, kan træ absorbere og opbevare CO2 i stedet for at udlede store mængder af det til atmosfæren. Ved at bygge med træ, kan byggeindustrien reducere deres udledning med store mængder af CO2, som endda bliver opbevaret i byggekonstruktionen.

Derudover har træ i konstruktionen både en positiv indvirkning på det personlige miljø, da det skaber et godt indeklima, men det er også hurtigt og effektivt at bygge med. Med præfabrikerede elementer og lette materialer er det nemt at flytte på større konstruktioner.

Men ønsker man at benytte træ i større mængder, er det essentielt at træet kommer fra skove, som er forvaltet efter bæredygtige principper, så skoven også står i fremtiden. Og det er her PEFC kommer ind i billedet.

Bæredygtig forvaltning er en fremtidssikring  

Men hvad der er essentielt for PEFC og grunden til at vi deltog i Build in Wood er, at hvis vi ønsker at benytte træ i sådan en grad, som de deltagende efterspørger og ønsker, vil det kræve at vi ved hvor træet kommer fra. Så kan vi sikre skovenes fremtidige overlevelse, så der også er træer til de næste byggerier, de næste byer og de næste generationer. Yderligere kan vi igennem PEFC-sporbarhedssystem garantere at træet, som er PEFC-certificeret kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. For skovbrug er en langvarig proces, og forberedelserne til den mængde træ, som vi ønsker at bruge i fremtiden, skal begynde nu.

Hvor langt er vi så nået?   

Det var tydeligt på Build in Wood, at vi er nået et stadie, hvor små projekter viser og beviser mulighederne ved at bygge i træ. Disse små eksempler kommer fordommene og dilemmaerne, som findes, når vi bygger med træ til livs og anvender den nyeste teknologi indenfor byggebranchen. Men flere af talerne på messen tydeliggjorde at de små projekter ikke er nok til at ændre sektoren – efterspørgslen på træ i byggeriet er steget, men der bliver især efterspurgt politisk engagement og en lyst til at gå forrest fra kommunale og statslige enheder.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse