Nyt medlem i PEFC Danmark: Keflico vil aktivt fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ

PEFC Danmark er glade for at kunne byde Keflico velkommen som medlem i PEFC Danmark. Kernen i virksomhedens forretning er at fremme bæredygtig brug af træ, og Keflico ser derfor frem til at blive en aktiv medspiller, der kan berige foreningen med viden og erfaring fra mange led i træets værdikæde.

Nyt medlem i PEFC Danmark: Keflico vil aktivt fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ

19. april 2022 PEFC Danmark

Af Ida Juul Schiøtz, kommunikationsmedarbejder hos PEFC Danmark 

PEFC Danmark er glade for at kunne byde Keflico velkommen som medlem i PEFC Danmark. Kernen i virksomhedens forretning er at fremme bæredygtig brug af træ, og Keflico ser derfor frem til at blive en aktiv medspiller, der kan berige foreningen med viden og erfaring fra mange led i træets værdikæde.

Keflico er en lokalt forankret virksomhed med et internationalt udsyn, som hver dag handler med mere end 100 certificerede aktører i over 30 lande fra alle verdens hjørner.

”Vores værdikæde går hele vejen fra træet i skoven over sav- og finérværk til produktet flyttes til vores lager eller direkte til kunden,” fortæller Camilla Hyldgaard Thomsen, Kommerciel Direktør i Keflico

Keflico sætter høje krav i alle led af værdikæden for at sikre korrekt håndtering og dokumentation for produkterne.

”Det er derfor naturligt for os at støtte op om og bidrage til robuste certificeringsordninger, såsom PEFC, fordi de er med til at sikre, at træet er produceret med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever i og af skovene,” fortæller Camilla H. Thomsen om virksomhedens nye medlemskab i PEFC Danmark.


En gunstig position til grøn forandring

©Kelfico

Med virksomhedens omfattende netværk og berøringsflade har Keflico gode muligheder for at gøre en positiv forskel.

”Med vores position i værdikæden har vi mulighederne for at skabe vedvarende, bæredygtige forandringer. Derfor er det også vores vision at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ, samt at sikre bæredygtige resultater og langsigtet værdiskabelse,” forklarer Camilla H. Thomsen. Hun ser det derfor som et naturligt skridt i samme retning, at Keflico nu er blevet medlem af PEFC Danmark.

©Keflico

”Med medlemskabet håber vi på at kunne bidrage aktivt til, at endnu mere af den værdifulde skov, vi har i verden, bliver brugt ansvarligt og bæredygtigt,” fortæller Camilla H. Thomsen.

Bæredygtighed er et kernefokusområde i Keflico’s virke. For virksomheden handler bæredygtighed om at tage ansvar for de valg, de træffer, og sørge for, at disse valg har den rette balance mellem miljøet, det sociale og de økonomiske hensyn. Derfor har Keflico også investeret en væsentlig del af deres ressourcer i forskellige bæredygtige initiativer. Eksempelvis arbejder Keflico hen mod et 2025-mål om, at certificerede træprodukter skal udgøre mindst 80 procent af den samlede handel. 

Keflico afholder også løbende interne træningssessioner for alle medarbejdere, så de kan anvende den nyeste viden om bæredygtigt brug af træ og træproduktion i deres arbejde med at rådgive kunder og kontakter i hele verden. Derudover har virksomheden også valgt at forpligte sig til løbende at rapportere om deres bæredygtige udvikling for at skabe en dokumenteret transparens omkring, hvad de gør for at præge udviklingen. 

”Vi har muligheden for at skabe bæredygtige forandringer i og omkring verdens skove. Med vores position i værdikæden er det derfor vigtigt, at vi sætter den viden og erfaring, vi har, i spil. Det handler om at gøre træ mere tilgængeligt for alle. Ikke kun at man har nemmere fysisk adgang til træprodukter, men også at alle nemt kan finde inspiration, viden og produkter til at bygge bæredygtigt med, fortæller Camilla og slutter:

”Skal man drage fuld nytte af træets potentiale som bæredygtigt materiale, er det vigtigt, at træproduktionen lever op til visse bæredygtige standarder. Det er afgørende, at vi passer på skovene – og det er robuste certificeringsordninger med til at sikre. I Keflico bruger vi certificeringsordningerne aktivt og målrettet som et risikominimerende redskab til at sikre integriteten hele vejen igennem værdikæderne og dermed også til at imødekomme vores indkøbspolitik” 


Mere om Keflico A/S

Trævirksomheden Keflico har ikke kun en uendelig passion for træ men også mere end 65 års erfaring, træinnovation og historie bag sig. Virksomheden servicerer og rådgiver professionelle aktører inden for træbaserede produkter og løsninger, og medarbejderne tæller kompetente specialister i kvalitets hårdttræ, modificeret træ, terrassebrædder, facadebeklædning, krydsfinér, træfiberplader og mange andre inspirerende, træbaserede produkter. Virksomheden vil fremme brugen af træ på en ansvarlig og bæredygtig måde. Træ er ikke bare træ!

 


Støt PEFC Danmark med et medlemskab

PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening. De ejer det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift og står for udvikling, administration og vedligeholdelse af det.

Organisationer, virksomheder og andre interessenter med interesser knyttet til driften af de danske skove kan blive ordinær medlem af PEFC Danmark. Offentlige myndigheder kan ikke optages som medlemmer, men kan få observatørstatus.

Kontakt PEFC Danmark for mere information om medlemskab.

Bliv sporbarhedscertificeret

Med en PEFC-sporbarhedscertificering får du en uafhængig verifikation af, at dine skovbaserede produkter stammer fra bæredygtigt forvaltede skove, og at forarbejdningen af træet lever op til certificeringens krav gennem alle led i træets værdikæde. Det bidrager til en bæredygtig fremtid samtidig med, at det kan bruges i din markedsføring.

Læs mere om PEFC’s sporbarhedscertificering HER.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse