Hvorfor blive PEFC-certificeret?

Sporbarhedscertificering til virksomheder giver jeres kunder en garanti for, at træ og træ-baserede produkter kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Hvorfor blive PEFC-certificeret?

At blive PEFC-certificeret handler om at dokumentere bæredygtigt træ i værdikæden - til forbrugerne i sidste ende. PEFC's sporbarhedscertificering er et frivilligt værktøj, som virksomheder kan bruge som en garanti for deres engagement i den grønne omstilling.

Fordele ved en sporbarhedscertificering

En sporbarhedscertificering giver den træforarbejdende sektor, business-to-business leverandører såvel som forbrugere, trykkerier, færdigvareproducenter og træhandlere en bred vifte af fordele:

  • Markedsfordele: - Virksomheden opnår en øget markedsadgang, da flere og flere kunder kun efterspørger træ fra certificerede kilder. På nogle områder er efterspørgslen højere end udbudet.
  • Sikre kilder og gennemsigtighed: Virksomheden får et system som sikrer at træ- og papirprodukter fra illegale fældninger ikke indgår i deres produktion
  • Kommunikation og markedsføring over for forbrugeren: Virksomheden kan vise deres fælles sociale ansvarlighed, forbedre den træforarbejdende sektors image og markedsføre brugen af certificerede produkter.
  • Øget effektivitet: Den interne effektivitet kan øges ved at beskrive og implementere et auditerbart system for træ flowet i virksomheden. Et sådan system kan let indpasses i et miljøledelsessystem og/eller et kvalitetsstyringssystem.
The Business Benefits of Certification 795.04 KB

Bæredygtig skovforvaltning 

'Grow the future' af Chaiwut Temyod 

Bæredygtigt skovbrug handler kort sagt om, at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer. I PEFC ønsker vi at udbrede en bæredygtig forvaltning af skoven, så vi sikrer skovenes fremtid og ordentlige forhold. 

Du kan læse meget mere om bæredygtigt skovbrug og hvad PEFC gør for at passe på skovene her.  

FN's 17 Verdensmål

PEFC arbejder dedikeret for at dokumentere og vise PEFC systemets bidrag til en mere bæredygtig fremtid. Din virksomhed kan også bidrage ved at dokumentere jeres bæredygtige indkøb og forbrug af træ.

PEFC er mere end et system for bæredygtigt skovbrug, og vi understøtter alle FN's 17 Verdensmål med vores systemer. Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse