FN's Verdensmål

I PEFC bestræber vi os på at leve op til vores ansvar vedrørende FN’s Verdensmål, så vi sammen kan udnytte skovens fulde potentiale og skabe en mere bæredygtig verden og fremtid.


FN's Verdensmål

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) er universelle mål, som gælder for alle FN's 193 medlemslande. Der er massere af nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) giver svaret på, hvordan vi i fællesskab kan skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.

Alle medlemslandende er forpligtet med disse 17 konkrete mål og 169 delmål til bl.a. helt at afskaffe fattigdom og sult i hele verden, sikre fred, god uddannelse og bedre sundhed til alle, og ikke mindst beskytte og varetage naturen.
Læs mere på PEFC Internationals hjemmeside eller læs mere på verdensmaalene.dk.

PEFC's arbejde for opnåelsen af alle 17 Verdensmål


Mål 1: Afskaf fattigdom
1,6 milliarder mennesker er afhængige af skoven i deres job og for deres levevilkår.
Bæredygtigt forvaltede skove skaber økonomiske muligheder og forbedrer millioner af menneskers liv.


Mål 2: Stop sult
Skove producerer 76 millioner tons mad om året.*
PEFC promoverer bæredygtigt forvaltede skove, så vi for evigt kan nyde de muligheder som skovene tilbyder.


Mål 3: Sundhed og trivsel
Skove og træ kan have en styrkende og terapeutisk effekt på sindet.**
PEFC-certificering sikrer skove, så vi alle kan nyde skovens effekt.


Mål 4: Kvalitetsuddannelse
For at blive PEFC-certificeret, skal virksomheden overholde en række af krav, der skal forbedre uddannelse og kompetencer hos skovarbejdere og de påvirkede befolkningsgrupper.


Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
330 millioner kvinder og piger lever for mindre end 13 kr. om dagen, hvilket er 4,4 millioner mere end mænd.
PEFC-certificering skaber et forum, der forbedrer kvinders mulighed for at medvirke i beslutninger omkring skoven.


Mål 6: Rent vand og sanitet
75% af verdens ferskvand kommer fra skovenes afvandingsområder. *
PEFC standarden for bæredygtig forvaltning af skove fremmer en god forvaltningspraksis i forhold til vandkvalitet og jord.


Mål 7: Bæredygtig energi
Energi udvundet af træ svarer til omkring 40% af vores vedvarende energiforsyning.
PEFC-certificering sikrer, at de vedvarende energiprodukter kommer fra bæredygtige og ansvarlige kilder.


Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Skove udgør 22,2% af husholdsindkomster i udviklingslande.
PEFCs sociale krav sikrer lige muligheder og frihed fra diskrimination for de ansatte i skoven.


Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
Træ kan fungere som et karbonlager. Én kubikmeter træ kan opbevare 1 ton CO2.
PEFC promoverer ansvarligt indkøb af træbaserede materialer både til byggeri og design.


Mål 10: Mindre ulighed
Familier, lokalsamfund og urbefolkning forvalter 30% af det globale skovareal.
PEFC-Gruppecertificering giver små skovejere muligheden for at blive certificeret, adgang til internationale markeder og hjælper med at mindske fattigdom.


Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
70% af verdensbefolkningen vil være urban i 2050.
PEFC-sporbarheds- og projektcertificering promoverer brugen af certificeret træ og træprodukter indenfor byggeindustrien.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
81% af globale forbrugere mener at virksomheder skal hjælpe med at forbedre miljøet.
PEFC Logoet hjælper virksomheder og forbrugere med at tage ansvarlige beslutninger og aktive bæredygtige valg.


Mål 13: Klimaindsats 
Verdensskovene absorberer næsten 40% af menneskeskabt CO2.
Bæredygtigt forvaltede skove har en central rolle i lempelserne og tilpasningen af klimaforandringerne.


Mål 14: Livet i havet
God bæredygtig skovforvaltning reducerer aflejring/bundfældning, forbedrer forholdene i floder og kystfarvande og gavner akvatiske økosystemer.
PEFC certificerede skove er med til at sikre rensningen af vandet i skoven og forhindrer oversvømmelser.


Mål 15: Livet på land
80% af dyr og planter på land, lever i skove.
At varetage skovens biodiversitet er essentielt for PEFC. 60% af alt certificeret skov på verdensplan er forvaltet efter PEFCs internationalt anerkendte krav.


Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
PEFC-systemet drives ud fra et princip om at inkludere relevante interessenter (baseret på Agenda 21). Det sikrer en afbalanceret repræsentation, konsensus, vedvarende forbedring og gennemsigtighed.


Mål 17: Partnerskaber for handling
PEFC samler 51 nationale medlemmer, mere end 30 internationale interessentmedlemmer og tusinder af aktører lokalt til et fællesskab for FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse