Glædelig jul fra PEFC Danmark!

2020 har budt på nye, bæredygtige krav til træbiomasse, et dobbeltcertificeret byggeri, en vellykket fotokonkurrence og stadig flere certificeringer – både af virksomheder og skov. 

Glædelig jul fra PEFC Danmark!

22. december 2020 PEFC Danmark

2020 blev langt fra et år, som nogen havde forventet. Men trods Corona, som en uventet faktor, er vi i PEFC kommet godt igennem året. Det har blandt andet budt på nye, bæredygtige krav til træbiomasse, et dobbeltcertificeret byggeri, en vellykket fotokonkurrence og stadig flere certificeringer – både af virksomheder og skov.

Nye, bæredygtige krav til træbiomasse

En ny politisk aftale fra september 2020 sikrer nu, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer. Med den nye aftale er bæredygtig træbiomasse sat øverst på den politiske dagsorden, og der er enighed om, at skovene skal bruges til gavn for klimaet, men det skal ske med respekt for skovens dyre- og planteliv. Den nye politiske aftale sætter hermed krav til, at træet skal komme fra bæredygtigt forvaltede skove.

Men hvad vil de nye krav betyde? Først og fremmest sikrer vi at vores energiproduktion ikke bidrager til ulovlig skovhugst, og derudover vil disse nye politiske krav sikre, at flere skovejere bliver certificeret og øger udbuddet af certificeret træ.

- Selvom bæredygtig biomasse er et restprodukt fra skovbruget, så vil kravet om certificeret træ betyde, at der kommer mere bæredygtigt træ på markedet til gavn for klimaet og vores danske natur. En skovejer, der bliver PEFC-certificeret, kan levere bæredygtig træbiomasse og samtidig forsyne resten af træindustrien med lokalt dansk træ, forklarer PEFC Danmarks formand og adm. dir. for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Læs mere om den nye politiske aftale om biomasse her.

Standardrevision: Offentlig høring af PEFC Danmarks system

Revisionsprocessen af det danske PEFC-system er nået til den offentlige høring. Her har alle med interesse for bæredygtigt skovbrug mulighed for at deltage, og indsende høringssvar til PEFC Danmark.

PEFC Danmarks bestyrelse nedsatte i 2019 to arbejdsgrupper til at revidere det danske system. Arbejdet er mundet ud i nye standarder, som den 3.dec. 2020, blev sendt i offentlig høring. Den offentlige høring skal være mindst 60 dage (PEFC DK 008-03, afsnit 7). 

Læs meget mere om høringen af PEFC Danmarks system og revisionen her.

Villa Grenaa – Et dobbeltdokumenteret bæredygtigt byggeri

Året blev skudt godt i gang. I januar kunne bygherre Dennis Friis Thaagaard byde indenfor i familiens nye hus – Verdens Første PEFC Certificerede Parcelhus. Men nu kan huset udover deres PEFC Projekcertifikat, også flotte sig med et DGNB-certifikat – den hårdeste og mest omfangsrige certificering indenfor bæredygtigt byggeri. Og så endda med platin udmærkelse. Efter overrækkelsen af DGNB-certifikatet i oktober måned kunne Dennis Friis Thaagaard for alvor bevise, at Villa Grenaa er et bæredygtigt byggeri.   

Læs mere om Villa Grenaas to certificeringer her.

PEFC fortsætter sin udbredelse

21 nye virksomheder har ladet sig certificere siden årets begyndelse. Derudover venter vi fortsat i spænding på at nå de 300.000 hektar PEFC certificeret skov i Danmark - lige nu er omkring 293.000 hektar skov PEFC certificeret, hvilket svarer til omkring 50% af det danske skovareal. 

Også på verdensplan fortsætter udviklingen og udbredelsen af PEFC. Nu er 75% af alt certificeret skov i verden, certificeret under PEFCs systemer. Det svarer til 320 millioner hektar skov. Derudover har PEFC International nået 53 nationale medlemmer, hvori PEFC Danmark er én af dem.

PEFC Fotokonkurrence – Tæt på Skoven, Tæt på PEFC

12 lande, 8000 billeder, 1 vinder. PEFC’s Internationals Fotokonkurrence 2020 har endelig fået en vinder. Det var Keril Chairil fra Indonesien, som har taget det fantastiske billede ved Situ Sunung Lake i West Java. Billedet af fiskeren, har fotografen Chairil kaldet ’Morning Activities’, og det viser, hvor vigtig en rolle skoven har for naturen, men også hvor fantastisk smukke verdens skovene er. 

© Keril Chairil 

PEFC Danmarks Fotokonkurrence har været veloverstået længe, men den internationale konkurrence har fortsat indtil midt november. Som altid har offentliggørelsen af vinderen af ”Årets internationale PEFC fotograf 2020” være et led i PEFC Week – den årlige samling af alle de nationale medlemmer af PEFC, som altid finder sted i november. Som så mange events i år, blev PEFC Week afholdt online, men trods omstændighederne forløb ugen godt. 

Se vinderne af den danske PEFC Fotokonkurrence 2020 her

På vegne af PEFC Danmark, vil vi gerne sige tak for et godt år, og ønske en god jul og et godt nytår. 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse