Tak for en velafviklet generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling forløb vel, og PEFC Danmark har nu glæden af at kunne præsentere den nye bestyrelsessammensætning og byde velkommen til tre nye ansigter.

Tak for en velafviklet generalforsamling

11. april 2022 PEFC Danmark

Af Ida Juul Schiøtz, kommunikationsmedarbejder hos PEFC Danmark

PEFC Danmark takker for en velafviklet og velbesøgt generalforsamling d. 6/4 2022. Det var igen i år en fornøjelse at mødes med medlemmer og observatører på Teams for at gennemgå dagsordenen. I den forgangne tid har vi i PEFC Danmark haft gode erfaringer med online møder, og det blev derfor besluttet at afholde generalforsamlingen online, så flest muligt kunne deltage.

Bestyrelsesformanden, Palle Thomsen, lagde ud med at byde velkommen og give sin beretning om foreningens tilstand og aktiviteter gennem det forgangne år. Beretningen var båret af begejstring for PEFC Danmarks virke i året, der gik, og optimisme for året, der kommer.

Herefter blev budgettet og det reviderede årsregnskab præsenteret, og PEFC Danmarks medlemskontingent blev fastlagt til at være 4.123 kr. i 2022.

Valg og genvalg i bestyrelsen

I år skulle der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen - ét medlem fra gruppe 1 og to medlemmer fra gruppe 2. Derudover rummede bestyrelsen plads til tre nye medlemmer fra gruppe 3, hvortil Jesper Gerstrøm fra Danske Skov- og Landskabsingeniører stillede op. Formanden og næstformanden blev genvalgt.

Vi er glade for at kunne præsentere den nye bestyrelsessammensætning:

Formand: Palle Thomsen, Dansk Byggecentre

Næstformand: Ditlev Berner, Skovforeningen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Klaumann, Dansk Træforening

Michael Glud, HedeDanmark

Henrik Fredslund-Petursson, Skovdyrkerforeningen

Simon Auken Beck, Træ- og Møbelindustrien

Jesper Gerstrøm, DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører)

 

Bestyrelsens opbygning

PEFC Danmarks bestyrelses består af tre grupper:

  • Gruppe 1 tæller aktører fra skovbruget. 
  • Gruppe 2 omfatter resten af træets værdikæde fra skoven og frem til slutforbrugeren. 
  • Gruppe 3 samler øvrige organisationer med interesse for bæredygtig skovdrift. 
  • Derudover findes der en fjerde gruppe for privatpersoner med interesse for bæredygtig skovdrift. Disse kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Mød de nye bestyrelsesmedlemmer

I forlængelse af præsentationen af den nysammensatte bestyrelse er det PEFC Danmark en fornøjelse at byde velkommen til de tre nye medlemmer i bestyrelsen: Henrik Fredslund-Petursson, Simon Auken Beck og Jesper Gerstrøm.


Henrik Fredslund-Petursson har overtaget pladsen i bestyrelsen fra Flemming Sehsted, der udtrådte i marts 2022. 

Henrik har været skovrider i Skovdyrkerforeningen Syd siden 2016, hvor han med stor dygtighed og engagement rådgiver og arbejder med dyrkning og drift af medlemmernes ejendomme. Henrik blev uddannet som skov- og landskabsingeniør i 2005, og før han fik kontor i Brejning, var Henrik afdelingschef hos HedeDanmark.

 

Simon Auken Beck er konsulent hos arbejdsgiver- og brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien. I 2008 afsluttede Simon sin Master i skovdrift, og han har siden arbejdet hos Træ.dk og Dansk Træforening. 

Simon besidder en stærk passion for bæredygtighed, og han er rig på erfaring indenfor projektarbejde, håndtering af politiske interesser, fundraising og medlemsservice. PEFC Danmark har før haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Simon, da han var konsulent for foreningen i 2013-2015.

 

Jesper Gerstrøm repræsenterer fagforeningen DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører). DSL arbejder for at varetage sociale, faglige og økonomiske interesser for medlemmerne, der primært er beskæftiget indenfor udvikling, anlægning, forvaltning og formidling af natur. Fagforeningen rummer derfor også et stærkt fagligt fællesskab. 

Udover sin post hos DSL arbejder Jesper som skovfoged hos HedeDanmark.


Tak til alle, der deltog i PEFC Danmarks ordinære generalforsamling. Vi glæder os til året, der kommer!


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse