PEFC Danmark inviterer til ordinær generalforsamling d. 6/4 2022

Med et flot år bag os ser PEFC Danmark nu frem til at skyde endnu en god periode i gang med årets ordinære generalforsamling, og det vil glæde os at se både medlemmer og observatører til mødet d. 6. april 2022 kl. 15-16.

PEFC Danmark inviterer til ordinær generalforsamling d. 6/4 2022

20. marts 2022 PEFC Danmark

Endnu et år er gået, og det er atter blevet tid til at indkalde til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kommer i kølvandet på et år præget af fremgang; PEFC Danmark har haft glæden af at kunne byde velkommen til Peter Bæk, der tiltrådte som ny generalsekretær i PEFC Danmark d. 1. september 2021. Foreningen var også til stede på Building Green-konferencen om bæredygtigt byggeri og har arrangeret spændende webinarer om træ i møbel- og byggebranchen. 

I 2021 passerede PEFC Danmark desuden en markant milepæl. 310.000 hektar dansk skov er nu PEFC-certificeret – det svarer til et areal på størrelse med Fyn. Skovejere landet over kan derfor bryste sig af, at næsten halvdelen af det danske skovareal er PEFC-certificeret og dermed dokumenteret bæredygtigt forvaltet. 


I de to forgangene år har PEFC Danmark også haft det danske PEFC-system til revision. Det er en af mekanismerne, der er med til at sikre, at systemet er aktuelt og tager højde for ny viden. I revisionen har en lang række af interessenter givet deres besyv med og budt ind på hvilke emner, der er vigtige for en bæredygtig skov. Standarden mangler blot at blive endeligt godkendt, og derefter vil skovejere og andre brugere af systemet begynde at kunne bruge det nye system, hvilket PEFC Danmark allerede ser stor interesse for. Mere information følger, når standarden er godkendt.

Årets generalforsamling

Med et flot år bag os ser PEFC Danmark nu frem til at skyde endnu en god periode i gang med årets ordinære generalforsamling, og det vil glæde os at se både medlemmer og observatører til mødet d. 6. april 2022 kl. 15-16.

Mødet afholdes online som et Teams-møde. Der fremsendes link til de tilmeldte deltagere. Tilmelding til info@pefc.dk senest mandag den 4.april 2022


Dagsordenen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab og orientering om budget

4) Fastlæggelse af medlemskontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af formand og næstformand – vælges blandt bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af revisor

8) Indkomne forslag

9) Eventuel


Venlig hilsen,

PEFC Danmark


Peter Bæk,

Generalsekretær

Tilmelding til generalforsamlingen: skriv til info@pefc.dk senest mandag den 4.april 2022.
Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse