PEFC afgift for 2019

En stor tak til alle skovejere, virksomheder og certificeringsvirksomheder, der har taget godt imod den nye procedure for opkrævning af afgift for PEFC-certificeringen.

PEFC afgift for 2019

30. oktober 2018 Nyheder Alle

En stor tak til alle skovejere, virksomheder og certificeringsvirksomheder, der har taget godt imod den nye procedure for opkrævning af afgift for PEFC-certificeringen. Det har været en lang proces, men vi er nu klar til at processen for 2019, forhåbentligt, kan køre smidigt.

Bestyrelsen i PEFC Danmark har ansvaret for at fastsætte notifikationsafgiften, jf. vedtægter § 9, stk. 9.1. Der er på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at afgiften i 2019 vil blive reguleret med nettoprisindekset, dermed stiger afgiften med 0,7 % i 2019. Bestyrelsen har desuden besluttet at denne praksis skal følges indtil anden beslutning vedtages. Virksomheder og skovejere har hermed en indikation af afgiftsniveauer for de kommende år.

For 2019 udgør afgiften til PEFC Danmark:                          

Skove* 289 kr. i grundbeløb plus 4,61 kr. pr. ha. for de første 1000 ha. og herefter 0,49 kr. pr. ha.

* Afgiften opkræves for den enkelte ejendom, hvilket vil sige, at for gruppecertificerede ejendomme, beregnes afgiften for den enkelte ejendom, men afgiften opkræves gennem gruppelederen.

Træbaseret omsætning for den PEFC-certificerede virksomhedÅrlig afgift
Op til 10 millioner DKK i omsætning1.721 kr. 
Over 10 millioner DKK og op til 50 millioner DKK i omsætning3.436 kr. 
Over 50 millioner DKK og op til 100 millioner DKK i omsætning5.150 kr.
Over 100 millioner DKK og op til 500 millioner DKK i omsætning6.872 kr.
Over 500 millioner DKK i omsætning13.737 kr.


Hvordan bruges PEFC Danmarks indtægter
PEFC Danmark er en medlemsdrevet, non-profit forening. På PEFC Danmarks generalforsamling fremlagde PEFC Danmark strategien for de næste år, hvorledes indtægter fra afgiften og medlemskontingent skulle prioriteres for det kommende år. PEFC Danmark har en årlig omsætning på ca. 1 million kr.. Alle medlemmer af PEFC-familien betaler kontingent til PEFC Councill, som varetager de internationale forpligtelser, og står for udviklingen af de internationale standarder.

Udgifter:

  • PEFC Council afgift. ca. 15 %
  • Lønninger: ca. 65 %
  • Andet – rejse, kontor, markedsføring etc.: 20 %.

Mød PEFC-holdet her:
På vores kontor i Rødding står døren altid åben, og vi aflægger også gerne jer besøg. Som lille forening varetager vi alle opgaver til at få driften til at køre og udvikle foreningen.
Sekretariatsleder for PEFC Danmark, Morten Thorøe, står i spidsen for holdet og driver foreningens positive udvikling. I de kommende år kommer arbejdet med revisionen af den Danske skovstandard for bæredygtigt skovdrift til at fylde meget i programmet.


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse