PEFC Danmarks nye standarder

PEFC Danmark præsentere nye standarder, som PEFC Danmarks bestyrelse godkendte den 1 december 2021. Nu venter den endelig internationale godkendelse

PEFC Danmarks nye standarder

1. december 2021 PEFC Danmark

Siden sommeren 2019 har to arbejdsgrupper arbejdet på at opnå konsensus om et nyt dansk PEFC-system. Skovstandarden er en central del og er tilpasset de danske forhold og skove. PEFC er en global alliance, der på tværs af nationale grænser, arbejder for at sikre bæredygtigt forvaltede skove. Som nationalt medlem af PEFC International, skal det danske PEFC-system godkendes af PEFC International. Det er med til at sikre, at den globale PEFC-alliance arbejder for det samme mål og samme benchmark

Det danske PEFC-system er nu blevet gennemgået af en ekstern, uafhængig revisor som er et internationalt krav. PEFC Danmark har haft mulighed for at kommentere på revisorens rapport - dette har medført mindre ændringer i systemet og standarderne, som PEFC Danmarks bestyrelse godkendte den 1. december 2021. Den eksterne revisor vil nu gennemgår ændringer af det danske system og sende den endelig rapport til godkendelse hos PEFC Council.  

Nedenfor kan du ses en overordnede plan for forløbet med de nye reviderede PEFC-standarder:  

  • Oversættelse af standarder (maj)  
  • Ansøgning sendes til PEFC International og udpegning af ekstern revisor (juni)  
  • Ekstern revision af PEFC Danmarks system (juni)  
  • International offentlig høring (juli-sep)  
  • Kommentar periode for PEFC Danmark (okt-dec)  
  • Godkendelse hos PEFC Council/PEFC Generalforsamling (januar)  
  • Nyt dansk system – primo 2022  

Overgangsperiode, for eksisterende skovcertifikater, skal de reviderede standarder, være implementeret inden for et år efter ændringerne er godkendt af PEFC Council. 

Den internationale godkendelse af det danske PEFC-system sker på baggrund af alle dokumenter som tilsammen udgør det danske PEFC-system. Alle dokumenter er oversat til engelsk, da dette er et internationalt krav. Alle dokumenter ligger i PEFC Danmark online dokument-system her: En printet version af standarderne kan bestilles hos PEFC Danmark, info@pefc.dk, pris svarende til administrationsomkostning. 

Skovstandard

PEFC DK 001-4 - (2022) - PEFC Danmarks skovstandard 769.83 KB

Krav til gruppecertificering

PEFC DK 003-5 - (2022) - Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 532.69 KB

Ordliste og definitioner

PEFC DK 007-3 – (2022) - Ordliste og definitioner 607.59 KB

Det danske PEFC-certificeringssystem

PEFC DK 000-1 - (2022) - Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift 771.17 KB

Krav til gruppecertificering

PEFC DK 003-5 - (2022) - Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 532.69 KB

Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer

PEFC DK 005-4 - (2022) - Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer 584.44 KB

Vejledning til notificering af certificeringsorganer

PEFC DK 006-4 - (2022) - PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer 584.44 KB
PEFC DK 006-4 - (2022) - PEFC Denmark’s guidance on notification of certification bodies (English) 677.69 KB

Standard setting procedure 

PEFC DK 008-3 - (2022) - PEFC Denmarks Standard Setting Procedures and Process (English) 629.34 KB


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse