Opdatering på revisionsprocessen

PEFC Chain of Custody Standard - en opdatering på den internationale revisionsproces Med over 20.000 PEFC sporbarhedscertificerede-certificerede virksomheder over hele verden, har vores Chain of Custody-standard - ud over at levere

Opdatering på revisionsprocessen

21. november 2018 Nyheder Alle

PEFC Chain of Custody Standard - en opdatering på den internationale revisionsproces

Med over 20.000 PEFC sporbarhedscertificerede-certificerede virksomheder over hele verden, har vores Chain of Custody-standard - ud over at levere PEFC-certificerede produkter til markedet - en enorm indflydelse på interne styringsprocesser i mange virksomheder i hele værdikæden.

Det betyder, at vi skal sikre, at standarden hele tiden opdateres og vedligeholdes. Det er vigtigt at standarden skal være let at bruge, at den opfylder kundernes forventninger, og at den respekterer integriteten af vores krav og vores system.

Vi gennemgår jævnligt alle vores standarder for at integrere den nyeste praksis, vores erfaringer og interessenternes forventninger. 

Fremskridt hidtil nu

Revisionen af sporbarhedsstandarden, sammen med PEFC Trademarks-standarden, begyndte i midten af 2016. Ansvaret for denne revision varetages af en arbejdsgruppe under PEFC International.

Inden revisionen begyndte blev der afholdt en global offentlig høring, der opfordrede interessenter til at fremsætte deres bemærkninger til den nuværende PEFC Chain of Custody-standard. Målet var at identificere områder der kunne forbedres for at gøre standarden mere brugbarhed, da vi ved, at tilpasning er en nødvendighed for at imødekomme interessenternes forventninger og markedsrealiteter.


Hvilke ændringer vil blive foretaget?

Mange af de foreslåede ændringer vil gøre PEFC’s Chain of Custody-certificeringer mere ressourceeffektive og miljøvenlige, samtidig med at systemets robusthed bevares. Eksempelvis vil der komme en mulighed for at bruge intern revision i multi-site-certificeringer, der vil reducere rejseudgifter og drivhusgasemissioner til revision på stedet.

På samme måde ville indførelsen af cross-site produktgrupper betyde, at ”produktgrupper” ikke længere ville være begrænset til et enkelt produktionssted. I stedet kan de få adgang til flere steder ved certificering af flere multi-sites, hvilket også medvirker til at reducere CO2-udslippet fra virksomhederne

I den anden ende af forsyningskæden vil (re)-introduktionen af krav og mærkning for "rent" materiale, som kun kan komme fra PEFC certificerede skove. Det vil tillade købere af certificeret materiale at vælge materiale, der aldrig er blevet blandet med noget ikke-certificeret materiale, men kun købe produkter, der stammer udelukkende fra PEFC certificerede skove. Dette vil bidrage til at fremme den positive virkning af skovcertificering endnu mere.

For at gøre certificeringen mere brugervenlig, vil en forenklet registrering af en leverandørs certificeringsstatus betyde, at det ikke længere er nødvendigt at føre regnskaber omkring leverandørcertifikater. PEFC-webstedet er den formelle kilde til verifikation af leverandørens certificeringsstatus. Længere kreditgyldighed vil betyde, at kreditter opnået fra certificeret input ville være gyldige i op til 24 måneder i stedet for kun 12 måneder. Dette skal hjælpe virksomheder med lavere efterspørgsel efter PEFC-certificeret materiale ved at give dem mere tid til at udnytte deres certificerede materialer.

En af de største forhindringer, der endnu er at overvinde, er udvidelsen af PEFC Due Diligence Systemet (DDS), så det kan dække vores vigtigste bæredygtighedsproblematikker. Dette vil yderligere hæve kravet til den lille mængde ikke-certificerede materiale, som kan blandes med certificeret materiale, især i lande med svag lovgivning og/eller retshåndhævelse.

Denne udvidelse af PEFC Due Diligence Systemet (DDS) blev vedtaget af PEFC’s bestyrelse i slutningen af 2017. 

Næste skridt

Vi forventer, at udkastet til standarden kommer i offentlig høring i midten af 2019. Høringen er en væsentlig del af PEFC-standardprocessen. Dette fordi vi deler arbejdet fra arbejdsgruppen med resten af verden for at få input fra alle berørte interessenter.

Det er vigtigt for os at få yderligere feedback og nye indsigter. Uanset hvor du bor, kan du bidrage og dele din viden og bidrage til at forme denne vigtige standard. For at være sikker på at du ikke går glip af noget omkring standardrevisionen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Tilbagemeldingen fra den offentlige høring vil have en betydelig indvirkningen på de næste faser. Hvis der ikke er behov for større ændringer, kan standarden opnå endelig godkendelse fra PEFC’s generalforsamling inden udgangen af 2019. Hvis mere arbejde er påkrævet, vil den endelige godkendelse sandsynligvis være færdig i 2020.

Hvad vil disse ændringer betyde for virksomheder?

Når den reviderede standard er godkendt, vil der være en overgangsperiode på op til to år. Det er for at give virksomheder, certificeringsorganer og akkrediteringsorganer tilstrækkelig tid til at forstå og implementere de nye krav. Denne overgangsperiode vil blive suppleret med uddannelse og webinars på nationalt og internationalt plan.

Bliv involveret

- Besøg webstedets standardrevision på her.

- Se alle de seneste nyheder

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om revisionsprocessen, kan du kontakte os:

Morten Thorøe
National sekretariatsleder, PEFC Danmark
mt@pefc.dk

Seneste nyt

6. november 2018

Building Green 2018 i Købehavn

Nyheder Alle

30. oktober 2018

PEFC afgift for 2019

Nyheder Alle

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse