Dansk Skovforening inviterer til møde om klimanytte og anvendelse af træbiomasse

Dansk Skovforening inviterer til en debat om skovbiomassens fremtid. Her vil skovens muligheder og ressourcer blive diskuteret, så vi får en optimal og bæredygtig udnyttelse af træet.

Dansk Skovforening inviterer til møde om klimanytte og anvendelse af træbiomasse

30. august 2020 Skovbrug

Snart begynder et nyt folketingsår, hvilket leder op til mange betydende politiske beslutninger – hvilket vil have direkte indflydelse på skovbruget. Blandt andet skal politikerne på Christiansborg træffe beslutninger om en natur- og biodiversitetspakke og lave en klimahandlingsplan, hvori skoven har en særlig rolle.

Dansk Skovforening har derfor inviteret interessenter indenfor skovbruget til at møde og diskutere skovbiomassens fremtid. Dansk Skovforening vil skabe rammerne, som forhåbentlig kan være grobund for en diskussion om skovens muligheder og ressourcer. Målet er at skabe en dialog, hvor vi ved at dele erfaringer kan få en optimal og bæredygtig udnyttelse af træet. Derudover vil det blive diskuteret, hvilken rolle flis skal have i energisektoren i fremtiden. 

Møderne vil indeholde en debat og en skovekskursion, hvormed de vil vise en bæredygtig produktion af flis i praksis. Mødet skal skabe fundament for en debat og en diskussion mellem skovejere, erhvervets praktikere og politikere, så derfor vil det være naturligt med en tur i skoven, som er diskussionens omdrejningspunkt. 

"Vi vil i PEFC Danmark også tage del i denne debat for at skabe en konstruktiv og lærerig dialog, hvor vi alle kan blive klogere på et af de varmeste politiske emner. Vi arbejder dedikeret på at fremme bæredygtig skovforvaltning i hele verden, og vi ønsker at finde en optimal udnyttelse af skovenes ressourcer. Derfor vil vi deltage i møderne." - Morten Thorøe, sekretariatsleder i PEFC Danmark. 

Disse tre møder skal skabe grobund for en debat om emner, der i løbet af efteråret skal omdannes til beslutninger om fremtidens anvendelse af træ. Møderne afholdes 1.9 (Fyn), 2.9 (Sydjylland), 4.9 (Sjælland). 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse