3. Kvartal 2020: Velkommen til nye virksomheder!

Endnu en gang vil vi byde de ny-certificerede virksomheder velkommen til PEFC Danmark. På trods af COVID19 og alle de usikkerheder pandemien har medført er der en stadig stærkere efterspørgsel på PEFC certificerede produkter.

Se listen over de ny-certificerede virksomheder! 

3. Kvartal 2020: Velkommen til nye virksomheder!

7. oktober 2020 PEFC Danmark

Endnu en gang vil vi byde de ny-certificerede virksomheder velkommen. I løbet af kvartalet, som strækker sig fra start juli til slut september, har flere nye virksomheder og skovbrug ladet sig certificere, så de kan dokumentere deres bæredygtige skovbrug og anvendelse af bæredygtigt træ. 

Efter at byggebranchen igennem flere år har efterspurgt PEFC-certificerede produkter, ser vi nu også flere andre brancher interessere sig for bæredygtigt træ og træprodukter. Specielt gruppeordningerne for mindre virksomheder ser ud til at være interessant for leverandører på det danske marked. 

Derudover kan vi i PEFC Danmark på trods af COVID19 og alle de usikkerheder pandemien stadig se en stærkere efterspørgsel på PEFC certificerede produkter.

I dette kvartal har følgende virksomheder ladet sig certificere:

Airlaid A/SKoppenbjerg Emballage A/S
Caylah ApSLDG Forest Group A/S
Frits Sørensen A/SSuperwood A/S
Haderup Skovservice A/S (Gruppeordning for skovejere)WoodBois International ApS

Nye muligheder for de mindre skovbrug

Det er en fornøjelse at kunne præsentere Haderup Skovservice, som en ny mulighed for at blive en del af en gruppeordning for skovejere. Efter at have været PEFC sporbarhedscertificeret siden 2012, vil Haderup Skovservice A/S også fungere som gruppeleder, der er certificeret til at administrere gruppecertificeringen for bæredygtigt skovbrug.

En gruppecertificering giver mindre skovejere muligheden for at dokumentere deres bæredygtige skovdrift omkostningseffektivt. Ved en gruppecertificering bliver omkostningerne fordelt over gruppens medlemmer og certificeringen effektiviseres, da en gruppeleder vil have det administrative og organisatoriske ansvar.

Gruppecertificeringen af mindre skovbrug var bevæggrunden for PEFC’s oprettelse for over 20 år siden. Det er især vigtigt for os i PEFC, at vi fortsat kan tilbyde mindre skovbrug den støtte, som en gruppecertificering giver, og vi fortætter udvikling med at understøtte at PEFC er for alle – små som store skovejere og virksomheder.

Året – indtil videre...

Med listen af nye virksomheder har 21 nye virksomheder ladet sig certificere siden årets begyndelse. Derudover venter vi fortsat i spænding på at nå de 300.000 hektar PEFC certificeret skov i Danmark - lige nu er omkring 293.000 hektar skov. Der er både mange flere virksomheder og meget mere skov, som kan blive certificeret, og forhåbentlig vil vi resten af året fortsætte den fine udvikling - især med den nye politiske aftale om bæredygtig træbiomasse

Hvad rører sig ellers?

Efteråret skulle egentlig have budt på deltagelse på messer – bl.a. Build in Wood, Copenhagen Fashion Summit og Building Green – men på grund af omstændighederne omkring COVID-19 vil disse i år blive afholdt via online platforme. Vi vil dog alligevel deltage - og det kan du også. Se mere her

Derudover arbejder vi på at lave en Profil Brochure, som skal være med til at give virksomheder såvel som privatpersoner et godt indblik i hvad PEFC er, og hvad der definerer en bæredygtigt forvaltet skov. 

Vil du vide mere? – se mere om hvad der rører sig her.

© Billede: Solstråler bag træet af Henrik Sørensen
For yderligere information kontakt Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark, på tlf. +45 60 60 56 49 eller e-mail mt@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse