Succesfuld generalforsamling i PEFC Danmark

PEFC Danmark satte fokus på vigtigheden af at beskytte verdens skove, ved både at arbejde med bæredygtighed, markedskrav og lovgivning. Her et kort uddrag af generalforsamlingen.

Succesfuld generalforsamling i PEFC Danmark

3. maj 2018 Nyheder Alle

PEFC Danmark satte fokus på vigtigheden af at beskytte verdens skove, ved både at arbejde med bæredygtighed, markedskrav og lovgivning. Her et kort uddrag af generalforsamlingen.

Billede 23 04 2018 14.40.19

Formanden har ordet

Formanden for PEFC Danmark, Palle Thomsen, bød alle velkommen til PEFC’s generalforsamling. PEFC Danmark valgte at invitere til generalforsamling og efterfølgende arrangement om bæredygtighed, markedskrav og lovgivning, for dermed at sætte fokus på at alle tre dele er med til at fremme en mere bæredygtig verden.

PEFC Danmark har haft et travlt år, og har prioriteret at være tilstede, når bæredygtigt træ var på dagsordenen. Det har været en fornøjelse at møde forskellige brancher, og at bæredygtigt træ er på dagsorden lige meget hvor i landet, eller hvilket forum, vi er i. Den øgede interesse for PEFC gør, at vi løbende får flere og flere henvendelser, og vi håber med tiden at PEFC vil vokse yderligere.

Billede 23 04 2018 15.27.52

PEFC Danmark fremlagde regnskabet for 2017, som er godkendt af generalforsamlingens revisor og underskrevet af bestyrelsen. Budgettet for 2018 blev ligeledes fremlagt. En del ressourcer er i 2017 blevet brugt til aktiviteter i byggebranchen og på messer. PEFC samarbejder med alle PEFC-certificerede virksomheder og skovejere, og der er lige adgang til information og hjælp til at promovere PEFC. Der er mulighed for at søge medlemskab af PEFC. Hvis man ønsker at få direkte indflydelse på PEFC’s arbejde, kan der med fordel søges om medlemskab. Kontingent for medlemskab blev fastsat af generalforsamlingen til 3.788 kr.

Nye ansigter i PEFC Danmarks bestyrelse

Billede 23 04 2018 11.11.26

En stor tak til Michael Pedersen som repræsentant for Træ- og Møbelindustrien (TMI) og Michael Glud fra HedeDanmark for mange års bidrag til PEFC Danmarks arbejde, og de faglige og indsigtsfulde inputs, der er kommet. Nye på posten, som blev valgt på generalforsamlingen, var Henrik Skibsted Jakobsen (TMI) og Martin Briand Petersen, HedeDanmark. PEFC Danmark byder dem begge velkommen, og ser frem til et tæt samarbejde.

På valg var også Jakob Klaumann fra Dansk Træforening og Ditlev Berner fra Skovforeningen, som blev genvalgt for perioden 2018-2020. Ditlev blev valgt som ny næstformand for PEFC Danmark, mens Palle Thomsen fortsætter som formand for PEFC Danmark.
Yderligere lyder igen en stor tak til revisor, Niels Peter Dalsgaard Jensen, som igen blev valgt.

Nye vedtægter

PEFC Danmarks bestyrelse stillede forslag om nye vedtægter, hvor det bliver muligt at støtte PEFC som privatperson. Det var glædeligt at generalforsamlingen vedtog ændring af vedtægterne. PEFC Danmark håber i 2018 at kunne byde de første medlemmer velkommen i PEFC Danmark som støttemedlemmer.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse