PEFC Danmarks perspektiv på certificeret, canadisk cedertræ

Kommentar til nyhedshistorie om canadisk PEFC-certificeret cedertræ i et skolebyggeri

PEFC Danmarks perspektiv på certificeret, canadisk cedertræ

4. januar 2023 PEFC Danmark

Af Peter Bæk, generalsekretær PEFC Danmark

I juledagene bragte DR en nyhedshistorie, der, under overskriften ”Prisbelønnet dansk byggeri skulle være bæredygtigt: Men træet stammer fra truet regnskov”, satte fokus på anvendelsen af PEFC-certificeret canadisk Western Red Ceder i et skolebyggeri i Vrå. Imidlertid giver artiklen ufuldstændigt billede af problematikken. Derfor vil vi her føje nogle vigtige nuancer til historien. Og ikke mindst præcisere PEFC Danmarks holdning til sagen.

DR’s artikel om canadisk cedertræ rammer ned i en vigtig diskussion om bevarelse af regnskov – uanset om det er i troperne eller på mere nordlige breddegrader. Det er en væsentlig og presserende problemstilling, som vi hos PEFC Danmark er dybt optaget af.

Desværre kan artiklen give indtryk af, at der i dette tilfælde er tale om ulovlig rovdrift på de oprindelige canadiske naturskove. Det er ikke tilfældet.

PEFC-certificeret canadisk kæmpe-thuja (Western Red Ceder, Thuja plicata) stammer ikke fra fredede områder og er både lovligt og bæredygtigt, ud fra canadisk lovgivning og ud fra FN’s internationalt anerkendte definition af bæredygtighed, som tilsiger, at der skal være balance mellem miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn.

Canada er et land med robust retssystem og lovgivning, samt stor transparens, i modsætning til mange af de lande, hvor vi typisk ser de helt store problemer med fældning af regnskov til fordel for kvægbrug, sojaplantager mm.

I forhold til canadiske skove er en af udfordringerne, at en stor del af arealerne kontrolleres af organisationen First Nation, der repræsenterer de oprindelige folk i Canada. First Nation lever blandt andet af skovbrug, og der kan ikke laves aftaler om beskyttelse af områderne uden First Nations samtykke.  

Oven i lovgivningen, som er garant for lovligt fældet træ, er kæmpe-thuja omfattet af en PEFC-certificering, der lægger yderlige lag af restriktioner på skovdriften for at sikre bæredygtigheden. PEFC-standarder er forskellige fra land til land, og arbejdet med at sætte en global standard for bæredygtigt skovbrug er komplekst. I mere end 20 år har PEFC-systemet stræbt efter at øge udbredelsen af skovcertificering og løbende at øge kravene i de nationale standarder. 

British Colombias gamle skove

75 % af British Colombias gamle skove - eller 8,5 millioner hektar — er uden for områder, hvor høst er tilladt og vil ikke blive fældet. I områder, hvor høst er tilladt, bliver særlige store træer registreret i en provinsdatabase og beskyttet.

Læs mere om British Colombias gamle skove her

PEFC-standarden i Canada tillader begrænset hugst af træ i områder med oprindelig naturskov. Men der skal ikke herske tvivl om, hvor PEFC Danmark står:

Vi mener, at hugsten af kæmpe-thuja fra områder med oprindelige naturskove er uacceptabel, også selvom om der kun er tale om begrænset hugst. Af samme grund er fældning af træer med særlig naturmæssig eller kulturhistorisk værdi heller ikke tilladt efter den danske PEFC-standard.

Vi bruger vores stemme i den internationale PEFC-organisation til aktivt og vedholdende at påvirke vores partnere i Canada og resten af verden til at skærpe deres lokale standarder. Konkret er vi i kontakt med PEFC Canada og har i forbindelse med den aktuelle revision af de canadiske PEFC-standarder gjort opmærksom på, at der bør tages skærpede hensyn til oprindelige naturskove i den opdaterede standard, der forventes færdig i 2024.

Indtil da kan leverandører, bygherrer og andre have fuld tiltro til, at PEFC-certificeret træ er lovligt og bæredygtigt, og at PEFC Danmark arbejder vedholdende og målrettet for bæredygtigt drevne skove både herhjemme og i PEFCs øvrige medlemslande.

Vi er ærgerlige over, at en vigtig, men kompleks problemstilling bliver reduceret til en unuanceret artikel i de danske medier. I PEFC Danmark håber vi, at både vores medlemmer, den generelle offentlighed, myndigheder, miljøorganisationer og medier har forståelse for, at certificeret skovbrug ikke er en statisk størrelse, men noget, vi kontinuerligt arbejder på at forbedre – under hensyntagen til alle aspekter af bæredygtighedsbegrebet.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse