COVID-19: Vejledning til certificeringsvirksomheder og certificerede virksomheder

PEFCs vejledning til audits på de PEFC Sporbarhedscertificerede virksomheder, der er påvirket af restriktioner indført på grund af COVID-19.

COVID-19: Vejledning til certificeringsvirksomheder og certificerede virksomheder

14. marts 2020 PEFC International

PEFCs vejledning til audits på de PEFC Sporbarhedscertificerede virksomheder, der er påvirket af restriktioner indført på grund af COVID-19.

COVID-19 og de indførte statslige restriktioner vil have indflydelse på certificeringsvirksomhedernes besøg og audits hos de PEFC certificerede virksomheder.

COVID-19: Vejledning til audit af skovbrug 86.68 KB

For at give alle parter, som er påvirket af virussen, mere fleksibilitet har PEFC Council skrevet en vejledning med retningslinjer. De skal hjælpe med at mindske konsekvenserne i forhold til Jeres PEFC-certificering. 

Vejledningen forklarer hvordan vi kan mindske konsekvenserne på grund af rejse restriktionerne. Det kan bl.a. løses ved fjern-audits (remote audits), men dokumentet forklarer også i hvilke situationer at et fjern-audit ikke er fyldestgørende. 

Vejledningen er baseret på IAF dokumenter og den nyligt reviderede PEFC krav til certificeringsfirmaer der udfører sporbarhedscertificering: PEFC ST 2003:2020.

Denne vejledning og retningslinjerne træder i kraft og skal benyttes af certificeringsvirksomheder fra udgivelsesdagen (10/03/2020) indtil PEFC Council tilbagekalder den.  

Læs mere om Vejledningen til certificeringsvirksomheder og certificerede virksomheder på PEFC Internationals hjemmeside. 

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse