En standard skabt i fællesskab

Den nye PEFC-skovstandard er udarbejdet i samarbejde med 20 forskellige organisationer, der har bidraget med deres viden og erfaring, hvilket har udmøntet sig i en konstruktiv og relevant dansk standard.

En standard skabt i fællesskab

14. november 2022 PEFC Danmark

PEFC-systemet bliver udviklet igennem en proces, hvor alle med interesse for bæredygtigt dansk skovbrug har mulighed for at deltage. PEFC Danmark har derfor inviteret et bredt udvalg af foreninger og organisationer til at indstille kandidater til de to arbejdsgrupper, som skal stå for revisionen af det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

I alt har 20 foreninger og organisationer meldt sig på banen, og PEFC Danmarks bestyrelsen besluttede d. 28. august 2019, at der var plads til alle de indstillede kandidater i arbejdsgrupperne.

”Vi sætter stor pris på, at så mange forskellige organisationer har udvist interesse for den nye skovstandard. Ved at inddrage en bred vifte af skovens interessenter får vi nemlig glæde af alles viden og erfaring, så den nye skovstandard bliver så relevant og virkelighedsnær som muligt,” forklarer Peter Bæk, generalsekretær for PEFC Danmark.

En af de organisationer, der har siddet med i arbejdsgrupperne, er Danmarks Naturfredningsforening. I foreningen er man glad for at støtte op om arbejdet med PEFC-skovstandarden, og især de nye tiltag for at fremme skovenes biodiversitet vækker begejstring.

”Danmarks Naturfredningsforening støtter aktivt udviklingen af certificering af bæredygtig skovdrift, fordi certificering af skove og træ kan sikre hensyn til biodiversitet, sociale forhold, herunder rekreativ benyttelse af skove og en langsigtet bæredygtig produktion af træ. Med den nye PEFC-skovstandard er der sket væsentlige forbedringer af kravene til biodiversitet, og det giver DN meget gerne sin støtte til,” fortæller Naturpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, Tine Nielsen Skafte.

Skræddersyet til de danske skove

Skove er mangfoldige. Ligeså er deres drift og de lokale og kulturelle traditioner, der omgiver dem. En dansk skov har derfor behov for et skovcertificeringssystem, der tager udgangspunkt i de danske forhold, ligesom en brasiliansk skov bør forvaltes efter et system, der forholder sig til omstændighederne i Brasilien. Derfor er PEFC’s certificeringssystemer udviklet på nationalt plan og i samarbejde med skovens interessenter.

Dermed har PEFC Danmark kunnet skabe en dansk standard, som forholder sig til de faktiske forhold i dansk skovbrug. For at holde certificeringssystemet relevant, revideres systemet regelmæssigt. Dét sker ved at følge en række anvisninger fra PEFC International. Det inkluderer en række krav til både grupper, individuelle skove og andre virksomheder.

Ved hjælp af en checkliste har PEFC Danmark dokumenteret, hvordan det danske system opfylder hvert punkt i den internationale skovstandard. Den checkliste er gennemgået og godkendt af PEFC International samt en uafhængig tredjepart, der forstår PEFC-systemerne og har en stærk faglighed indenfor skovbrug.

Alle øvrige nationale PEFC-medlemmer går gennem samme proces, når deres system revideres. Det er med til at sikre, at den globale PEFC-alliance arbejder hen mod det samme mål – at sikre, at vi driver og forvalter klodens på bæredygtig vis. 

Liste over medvirkende organisationer:

 • Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) - det fælles talerør for byggeforbundene på det politiske og administrative niveau i Danmark og EU.
 • Danmarks Jægerforbund - repræsenterer de danske jægere og står for mest mulig jagt og natur.  
 • Danmarks Naturfredningsforening - Danmarks største grønne medlemsforening, der arbejder for en rigere natur, et rent miljø og en bæredygtig fremtid.      
 • Dansk Energi - er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.  
 • Dansk Fjernvarme - er fjernvarmens brancheforening og varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser.      
 • Dansk Skoventreprenør Forening - blev stiftet for at samle alle seriøse skoventreprenører i én organisation.  
 • Dansk Skovforening - er skovbrugets brancheorganisation, som samler skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.      
 • Danske Juletræer - er en landsdækkende brancheforening for virksomheder, der arbejder med juletræer og klippegrønt.  
 • DGI Outdoor - hjælper til at gøre det let for danskerne at være aktive i naturen.      
 • FDF - er en børne- og ungdomsorganisation, med voksne der har noget på hjerte.  
 • Friluftsrådet - er paraply for friluftslivet og varetager det samlede friluftslivs interesser   
 • HedeDanmark A/S - er en international anlægs-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område.  Hedeselskabet - skaber grøn innovation og udvikler løsninger til klimatilpasning og naturpleje.      
 • KFUM Spejderne - KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.  
 • Landbrug & Fødevarer -varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder. 
 • Naturstyrelsen - er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.  
 • Pro Silva - er en europæisk sammenslutning af skovfolk, som går ind for skovdyrkning baseret på naturlige processer.
 • Skovdyrkerforeningerne - er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur i det åbne land.
 • Salten Langsø Skovadministration A/S - er et driftsfællesskab ejet af 66 skovejere. Deres formål er at sikre medlemmerne en robust og god skovforvaltning  

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse