Standardrevison 2019: Bæredygtighed på dagsordenen

Den 17. september 2019 samles repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesser indenfor bæredygtigt skovbrug for at revidere og udvikle PEFC-systemet. 

Standardrevison 2019: Bæredygtighed på dagsordenen

29. august 2019 PEFC Danmark

Den 17. september 2019 samles repræsentanter fra foreninger og organisationer med interesser indenfor bæredygtigt skovbrug for at revidere og udvikle PEFC-systemet.

PEFC-systemet bliver udviklet igennem en proces, hvor alle med interesse i bæredygtigt dansk skovbrug har mulighed for at komme med. 

PEFC Danmark har derfor inviteret et bredt udvalg af foreninger og organisationer til at indstille kandidater til de to arbejdsgrupper, som skal stå for revisionen af det danske PEFC certificeringssystem forbæredygtig skovdrift. 

Atten organisationer og foreninger har indstillet kandidater til arbejdsgrupperne og bestyrelsen besluttede på sit møde d. 28. august 2019, at der er plads til alle de indstillede kandidater i arbejdsgrupperne.

Deltagerne fordelt i to arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter to arbejdsgrupper. En som primært skal forestå revisionen af skovstandarden og en anden som skal revidere de mere tekniske krav til gruppecertificering, certificeringsfirmaerne og auditorer og systembeskrivelsen. 

PEFC Danmarks bestyrelse har bekendtgjort at Skovforsker Palle Madsen, InNovaSilva, er formand for arbejdsgruppe nr. 1 og Morten Thorøe, Sekretariatsleder for PEFC Danmark er formand for arbejdsgruppe nr. 2.

Første møde i arbejdsgrupperne er et fællesmøde og holdes den 17. september 2019 i Kolding. Følg med på PEFC Danmarks hjemmeside eller kontakt Sune Enevoldsen, Projektmedarbejder i PEFC Danmark, se@pefc.dk for info om tid og sted.

Deltagerne i arbejdsgrupperne:


https://batkartellet.dk

https://spejdernet.dk/https://www.friluftsraadet.dk
https://lf.dk  

https://naturstyrelsen.dk
DGI Outdoor


For yderligere information kontakt Morten Thorøe, Sekretariatsleder i PEFC Danmark, på tlf. +45 60 60 56 49 eller e-mail mt@pefc.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse